Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatrådslag i Borås

Artikeln publicerades:

Nu ska invånarna få ta plats i den lokala klimatpolitiken. Borås är en av tre kommuner i landet där ett klimatrådslag kommer att äga rum under 2024.

Klimatriksdagen, som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, genomför klimatrådslagen. Syftet med klimatrådslagen är att stärka medborgarkraften i den lokala klimatpolitiken.

Inför klimatrådslaget kommer ungefär 40 kommuninvånare att rekryteras och utbildas i klimatkunskap. Deltagarna ska spegla befolkningen i kommunen och kommer att bestå av såväl enskilda invånare som representanter för det lokala civilsamhället, företagen och politiken. Deltagarna kommer tillsammans att ta fram förslag till kommunernas agerande i klimatfrågor. Förslagen kommer sedan att behandlas av politiken.

-Den här typen av rådslag har redan testats på flera platser i Europa, bland annat i Skottland. Det är ett spännande format och det ska bli intressant att se hur det fungerar för oss i Borås. En av våra lokala klimatengagerade föreningar anmälde Borås Stad till rådslagen och Klimatriksdagen bedömde i sin tur att det finns goda förutsättningar kring samverkan mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv i Borås. Det är så klart väldigt glädjande, säger Frida Andersson, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030.

Klimatrådslaget i Borås äger rum i november. Övriga kommuner som genomför klimatrådslag är Sollefteå och Malmö.

Sollefteå, Borås och Malmö utmärkta på en Sverigekarta

Borås, Sollefteå och Malmö kommer att genomföra klimatrådslag under 2024.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-29] Klimatrådslag i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol