Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 21 december hade Kommunfullmäktige 2023 års sista sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Program mot hedersrelaterat våld

Kommunfullmäktige beslutade att anta ett program mot hedersrelaterat våld. Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom utveckling och kvalitetssäkring av Borås Stads arbete. Målet är att de personer som utsätts eller riskerar att bli utsätta ska få det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv som är fritt från våld och förtryck samt som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Program mot hemlöshet

Kommunfullmäktige beslutade att anta ett program mot hemlöshet. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och strukturella åtgärder inom den generella bostadsförsörjningen för att möta hemlösa personers bostadsbehov. För att uppnå målet att ingen ska vara hemlös i Borås Stad sedan tidigare tagit fram fyra olika fokusområden:

  • Bostadsförsörjning för alla
  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad

Borås skyttecenter

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2019 angående placering av ett samlat skyttecenter och att ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att undersöka dels möjligheterna till ett regionalt samarbete vad gäller ett skyttecenter, dels möjligheterna till en inomhushall för skytteverksamheten.

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerfamiljshus och radhus i ett område som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt finns möjligheten att bygga cirka 530 nya bostäder.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-12-21

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-03] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol