Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 22 februari hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Koncernbidrag år 2023

Kommunfullmäktige beslutade om koncernbidrag år 2023 inom koncernen Borås Stadshus AB. Beslutet innebär att överskott i vissa av Borås Stads bolag förs över för att täcka underskott i andra kommunala bolag. Totalt handlar det om 77,9 miljoner kronor som förs över mellan olika bolag. De bolag som ger störst bidrag är Nätkraft i Borås Infra AB (fd Elnät) och Borås Energi och Miljö AB. De bolag som tar emot störst belopp är BoråsBorås TME AB, Borås Djurpark & Camping AB och Akademiplatsen AB.

Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen. Syftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Bodavallens idrottsområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet att utvecklas över tid och för fler verksamheter att nyttja området. I området planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter.

TikTok på kommunala tjänstetelefoner, surfplattor och datorer

Kommunfullmäktige beslutade att inte tillåta TikTok på kommunala tjänstetelefoner, surfplattor och datorer. Utifrån ett allmänt informationssäkerhetsperspektiv, dataskyddsförordningen och dess intentioner samt offentlighets- och sekretesslagen är den samlade bedömningen att det finns så betydande risker med att ha TikTok installerat på kommunala enheter att applikationen inte ska tillåtas. TikTok används inte i någon större utsträckning av Borås Stads verksamheter idag.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-02-22

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-27] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol