Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 18 januari hade Kommunfullmäktige sammanträde.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunfullmäktige behandlade.

Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövården

Kommunfullmäktige antog Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövården. Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden och redogör för förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen och sprida kännedom om värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun. Detta för att främja att kulturmiljöer skyddas, används och utvecklas.

Motion om att införa en kommunal AI-strategi

Niklas Arvidsson (KD) och Emanuel Mäkinen (KD) har i en motion föreslagit att en kommunal AI-strategi införs. Artificiell intelligens (AI) är ett område som utvecklas snabbt och som används alltmer inom olika sektorer. Samtidigt finns det risker och etiska avväganden att ta hänsyn till, inte minst vad gäller integritet. Det är viktigt att kommunen håller sig uppdaterad om AI-utvecklingen och undersöker hur AI kan användas för att förbättra kommunens verksamheter och tjänster. Kommunfullmäktiges beslutade att bifalla motionen och att AI-strategin ska ingå i kommande styrdokument som gäller digitalisering.

Motion om att sälja kongresshuset

Niklas Arvidsson (KD) och Emanuel Mäkinen (KD) har i en motion föreslagit att på den öppna marknaden pröva en försäljning av kongresshuset. Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska avslås, vilket innebär att kongresshuset inte ska säljas.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2024-01-18

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-22] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol