Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2024-01-18 handlingar.pdf Pdf, 48.3 MB. 48.3 MB 2024-01-12 14.56
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V): Borås Energi och Miljös förbränning av metangas (Nr 1)
 8. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V): Likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget i Borås Stad (Nr 2)
 9. Svar på interpellation av Lisa Berglund (KD): Delegationer inom Borås Stad (Nr 3)
 10. Budget 2024 för de kommunala bolagen (Nr 4)
 11. Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövården (Nr 5)
 12. Planbesked för Sjömarken, Räveskalla 1:499 m.fl. (Nr 6)
 13. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Strategi för rutnätsstaden Borås (Nr 7)
 14. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD): Återvandring (Nr 8)
 15. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Gunilla Christoffersson (KD) och Lisa Berglund (KD): Anordna en årlig hälsovecka (Nr 9)
 16. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan (Nr 10)
 17. Svar på motion av Inger Landström (V) och Linda Johansson (V): Kultur för personer i hemlös situation (Nr 11)
 18. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Ställ krav på lärlings- och APL-platser vid upphandling och markanvisning (Nr 12)
 19. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) ochEmanuel Mäkinen (KD): Sälj kongresshuset (Nr 13)
 20. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Utred system för trygghetslarm i egen regi (Nr 14)
 21. Svar på motion från Emanuel Mäkinen (KD) Niklas Arvidsson (KD): Inför en kommunal AI-strategi (Nr 15)

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga från Martin Nilsson (M) Har utvecklingen för Borås särskilt utsatta områden vänt till 2025.pdf Pdf, 529 kB. 529 kB 2024-01-17 14.30

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Annette Carlson (M) och Marie Jöreteg (M) Förbättra snöröjning och halkbekämpning!.pdf Pdf, 409.3 kB. 409.3 kB 2024-01-17 14.32
Motion av Niklas Arvidsson (KD) Förhindra felaktiga utbetalningar.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2024-01-17 14.32

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2024-01-18.pdf Pdf, 119.7 kB. 119.7 kB 2024-01-18 15.44

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2024-01-18 Protokoll.pdf Pdf, 846.4 kB, öppnas i nytt fönster. 846.4 kB 2024-01-26 13.42
Kommunfullmäktige 2024-01-18 Voteringar.pdf Pdf, 448.2 kB, öppnas i nytt fönster. 448.2 kB 2024-01-26 13.42
Kommunfullmäktige 2024-01-18 Bilagor.pdf Pdf, 869.7 kB, öppnas i nytt fönster. 869.7 kB 2024-01-26 13.42
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-24] Kommunfullmäktige , sammanträde 2024-01-18 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol