Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Torsdagen den 21 juni hade Kommunfullmäktige sammanträde. På mötet beslutades bland annat om en stor investering i Erikslundskolan.

Om- och tillbyggnad av Erikslundskolan

Kommunfullmäktige godkände en projekteringsframställan om en om- och tillbyggnad av Erikslundskolan för 360 miljoner kronor. Erikslundskolan blir en modern skola för elever i årskurs F-9 samt särskolan årskurs 1-9. Den nya skolbyggnaden inrymmer alla de funktioner som behövs i form av undervisningslokaler, särskolelokaler, specialsalar, tillagningskök med matsal, uppehållsytor, elevhälsa och administration. Den befintliga idrottshallen byggs om och byggs till för att få fullstora mått med en mindre läktare, samt en mindre aktivitetshall. Skolgården utökas eftersom det blir fler elever på den nya Erikslundskolan. Nuvarande skolbyggnad föreslås. Preliminär byggstart är beräknad till juni 2024 och preliminär inflyttning till juni 2026.

Kommunfullmäktige godkände projekteringsframställan, under förutsättning att Grundskolenämnden också godkänner förslaget.

Ny bedömning av samlat skyttecenter

Kommunfullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet om en ny bedömning av ett samlat skyttecenter till Fritids- och folkhälsonämnden, eftersom det i beslutsunderlaget saknades konsekvensbeskrivning av de alternativa lösningar som presenterades. Beslutsunderlaget ska bland annat kompletteras med om det finns intresse hos kringliggande kommuner för ett samarbete kring skyttecenter samt kostnader för en eventuell inomhushall för skytte.

Boråsförslaget blir permanent

Kommunfullmäktige beslutade att Boråsförslaget ska bli permanent, efter att det har funnits på försök under knappt ett år.

Boråsförslaget innebär att alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att lämna ett Boråsförslag. Det finns inga åldersgränser, alla kan komma med förslag och alla kan rösta på andras förslag. Boråsförslagen finns publicerade i 90 dagar på Borås stads webbsida och de som fått minst 100 röster tas upp och behandlas av politikerna i den nämnd som ansvarar för frågan. Var och en kan lämna en röst per förslag och kan rösta på flera olika förslag.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-06-21

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-22] Kommunfullmäktiges möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol