Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-06-21 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-06-21 handlingar.pdf Pdf, 19.6 MB, öppnas i nytt fönster. 19.6 MB 2023-06-21 16.18
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Regler för kommunalt partistöd (nr 67)
 8. Internationell Policy (nr 68)
 9. Boråsförslaget (nr 69)
 10. Redovisning av Boråsförslaget (nr 70)
 11. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner till och med 30 april 2023 (nr 71)
 12. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per april 2023 Borås Stad (nr 72)
 13. Reglemente för Sociala omsorgsnämnden (nr 73)
 14. Reglemente för Överförmyndarnämnden (nr 74)
 15. Reglemente för Vård-och äldrenämnden (nr 75)
 16. Reglemente för Valnämnden (nr 76)
 17. Reglemente för Tekniska nämnden (nr 77)
 18. Reglemente för Stadsrevisionen (nr 78)
 19. Reglemente för Miljö-och Konsumentnämnden (nr 79)
 20. Reglemente för Kulturnämnden (nr 80)
 21. Reglemente för Krisledningsnämnden (nr 81)
 22. Reglemente för Kommunstyrelsen (nr 82)
 23. Reglemente för Individ -och familjeomsorgsnämnden (nr 83)
 24. Reglemente för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden (nr 84)
 25. Reglemente för Grundskolenämnden (nr 85)
 26. Reglemente för Förskolenämnden (nr 86)
 27. Reglemente för Arbetslivsnämnden (nr 87)
 28. Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden (nr 88)
 29. Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden (nr 89)
 30. Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden (nr 90)
 31. Reglemente för Servicenämnden (nr 91)
 32. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad (nr 92)
 33. Samlat Skyttecenter – ny bedömning (nr 93)
 34. Villkorsändring Backvägen 3 i Fristad (nr 94)
 35. Omförhandling av befintligt hyresavtal avseende Stadsarkivet, Sparregatan 20, Östen 1, Borås. (nr 95)
 36. Villkorsändring Simonsland - utbildningslokaler (nr 96)
 37. Projekteringsframställan för Erikslundskolan om- och tillbyggnad (nr 97)
 38. Årsredovisning 2022 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 98)
 39. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2022 (nr 99)
 40. Årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 100)
 41. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst (nr 101)
 42. Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V): Byggnader påverkar både människor och miljö (nr 102)
 43. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden mellan detaljplan och startbesked (nr 103)
 44. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD): Motion: Minska matsvinnet (nr 104)
 45. Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Motion: Energieffektivisera Borås (nr 105)
 46. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En handbok för förtroendevalda (nr 106)
 47. Svar på motion av Paul-André Safko (M): Håll koll och boka/avboka persontransporter (nr 107)
 48. Svar på motion av Helena Ishizaki (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Återanvändningscentral - kreativitet och skapande med hållbarhetsperspektiv (nr 108)
 49. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Servera frukost i skolan (nr 109)

Frågor

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Emanuel Mäkinen (KD) och Niklas Arvidsson (KD) Avveckla den kommunala tomtkön.pdf Pdf, 373.8 kB. 373.8 kB 2023-06-20 16.03
Motion av Helena Ishizaki (KD) och Annette Carlson (M) mfl. Aktivera Stora Torget.pdf Pdf, 395.9 kB. 395.9 kB 2023-06-20 16.03

Remiss

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Återremiss SD M KD Ärende 33 Samlat skyttecenter - ny bedömning (nr 93).pdf Pdf, 384.2 kB, öppnas i nytt fönster. 384.2 kB 2023-06-21 15.31

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-06-21.pdf Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster. 113.4 kB 2023-06-21 13.37

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-06-21 Voteringar.pdf Pdf, 656.8 kB, öppnas i nytt fönster. 656.8 kB 2023-06-30 15.27
Kommunfullmäktige 2023-06-21-Protokoll.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2023-06-30 15.27
Kommunfullmäktige 2023-06-21 Bilagor.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 2.9 MB 2023-06-30 15.27
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-06-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol