Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 5 februari sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Borås Stads uppförandekod

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för hur en leverantör till Borås Stad ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden ska användas av alla nämnder och bolag vid offentlig upphandling. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige godkänner uppförandekoden.

Planbesked för Fristad, Sik 1:183

Fastighetsägaren Hemsö vårdfastigheter vill utveckla en fastighet som ligger vid torget i Fristad. I fastigheten finns bland annat en vårdcentral och en nedlagd förskola. Hemsö vill bland annat kunna bygga på en våning på vårdcentralen och också bygga ett flerbostadshus i området. För att kunna göra detta måste detaljplanen ändras och ett första steg mot detta är ett godkänt planbesked. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om planbesked.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 5 februari 2024

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-07] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol