Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2024-02-05 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 50.2 MB. 50.2 MB 2024-01-26 09.22
Kommunstyrelsen 2024-02-05 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 158.9 kB. 158.9 kB 2024-01-26 09.22
Kommunstyrelsen 2024-02-05 Handlingar.pdf Pdf, 18.8 MB. 18.8 MB 2024-01-31 09.08

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2024-00069 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2024-00071 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen 2024
  Dnr 2023-00831 1.2.2.25 Programområde 1
 5. Kc2 Ukraina slåss för sin överlevnad och hela Europas frihet - Avbryt inköp av specifika varor
  Dnr 2023-00530 2.5.1.0 Programområde 1
 6. Kc3 Kommunstyrelsens Handlingsplan - Ekologiskt hållbart Borås 2024
  Dnr 2023-00706 3.2.1.0 Programområde 2
 7. Kc4 Lokalbehovsplan 2025-2029
  Dnr 2024-00059 2.6.1.0 Programområde 3
 8. S1 Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2024
  Dnr 2024-00094 1.2.2.0 Programområde 1
 9. K1 Marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2024: Borås Fältrittklubb
  Dnr 2023-00848 2.9.1.1 Programområde 1
 10. KU1 Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 2024
  Dnr 2023-00751 1.1.2.1 Programområde 2
 11. E1 Utökad investeringsram 2024 för Vård- och äldrenämnden
  Dnr 2023-00879 3.7.2.0 Programområde 2
 12. E2 Verksamhetsplan och budget 2024 - Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Dnr 2023-00886 1.1.2.25 Programområde 1
 13. Ki1 Borås Stads Uppförandekod
  Dnr 2023-00440 2.5.1.0 Programområde 2
 14. M1 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Vad görs för att företagen ska uppleva att det är attraktivt att investera i Borås
  Dnr 2022-00201 3.1.1.0 Programområde 4
 15. M2 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Framtida etableringar för industrin
  Dnr 2022-00200 3.1.1.0 Programområde 4
 16. M3 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Lars-Gunnar Comén (M) och Hasse Ikävalko (M): Planera för nytt industriområde längs R40
  Dnr 2021-00717 3.1.1.0 Programområde 4
 17. SP1 Yttrande över remiss: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 2023-101616
  Dnr 2023-00698 3.1.2.25 Programområde 4
 18. SP2 Ansökan om planbesked för Fristad, Sik 1:183
  Dnr 2023-00749 3.1.1.1 Programområde 4

Alternativa förslag

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2024-01-29 Stoppa chockbesparingen på skolan.docx Word, 35 kB. 35 kB 2024-02-02 10.54
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-24] Kommunstyrelsen , sammanträde 2024-02-05 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol