Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 19 februari sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Ny förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutade att anställa Tina Isaksson som ny förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen. Tina Isaksson arbetar idag som avdelningschef för vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad.

Borås Stads arbete mot trångboddhet

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete mot trångboddhet. Syftet med granskningen är att kartlägga hur de kommunala bostadsbolagen och de ansvariga nämnderna arbetar när det gäller trångboddhet. Förutom Kommunstyrelsen ingår även de kommunala bostadsbolagen, Individ- och familjeomsorgsnämnden m.fl. i granskningen. Kommunstyrelsen instämmer i revisionskontorets granskning och kommer att anta riktlinjer med en tydligare viljeinriktning att för motverka bland annat trångboddhet.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 19 februari 2024

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-20] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol