Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2024-02-19 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 18.2 MB. 18.2 MB 2024-02-08 13.18
Kommunstyrelsen 2024-02-19 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2024-02-08 13.18
Kommunstyrelsen 2024-02-19 Handlingar.pdf Pdf, 20.9 MB. 20.9 MB 2024-02-16 11.36

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden 2024-02-19
  Dnr 2024-00085 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut 2024-02-19
  Dnr 2024-00086 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Årsredovisning 2023 Kommunfullmäktige
  Dnr 2024-00092 1.2.4.1 Programområde 1
 5. Kc2 Årsredovisning 2023 Kommunstyrelsen
  Dnr 2024-00061 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Tillsättning av förvaltningschef till Vård- och äldreförvaltningen
  Dnr 2024-00141 2.3.2.1 Programområde 2
 7. Kc4 Kommunstyrelsens Handlingsplan - Ekologiskt hållbart Borås 2024
  Dnr 2023-00706 3.2.1.0 Programområde 2
 8. E1 Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2024
  Dnr 2023-00037 1.2.4.1 Programområde 1
 9. KU2 Svar på remiss: Läkemedelsverkets hemställan om avgiftsförändring i förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
  Dnr 2023-00817 1.1.2.1 Programområde 2
 10. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen kvartal 4 2023
  Dnr 2024-00073 1.1.2.1 Programområde 1
 11. M1 Friköp av tomträtten till Borås Hultavång 1, Hulta
  Dnr 2024-00066 3.1.2.6 Programområde 4
 12. SP1 Revisionsrapporten - Borås Stads arbete mot trångboddhet
  Dnr 2023-00881 1.2.3.3 Programområde 4
 13. E7 Sekretess: Tilldelningsbeslut i upphandling av banktjänster
  Dnr 2024-00142 2.5.1.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-24] Kommunstyrelsen , sammanträde 2024-02-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol