Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 15 januari sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av två ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Förbud att installera TikTok på kommunala tjänstetelefoner, surfplattor och datorer

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att Kommunfullmäktige ska besluta att inte tillåta TikTok på kommunala tjänstetelefoner, surfplattor och datorer.

Taxa för mat inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning 2024

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna taxan för mat inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning. Den nya taxan innebär till exempel att en person som bor på vård- och omsorgsboende och som köper alla måltider får en ökad kostnad på 5,2 procent. Inom LSS-verksamheten ökar kostnaden med 6,5 procent.

Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet Bodavallen att utvecklas över tid. I området planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 15 januari 2024

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-18] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol