Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lönetillägg för alla medarbetare i Borås Stad från 66 år och uppåt

Artikeln publicerades:

Alla medarbetare i Borås Stad får ett lönetillägg under året de fyller 66 år. Tidigare var det upp till förvaltningscheferna att fatta beslut i varje enskilt fall och enbart inom svårrekryterade yrkesgrupper. Nu gäller detta alla medarbetare och alla yrkesgrupper. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2024.

–Syftet är att behålla viktig kompetens inom kommunen och bidra till att minska rekryteringsbehoven, säger Ulf Olsson (S), ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Borås Stads förhandlingsdelegation som fattat beslutet om lönetillägg.

Alla som fortsätter jobba får ett fast lönetillägg under året de fyller 66 år. Beloppet beror på åldern: medarbetare som är 66, 67 eller 68 år får 1 000, 3 000 respektive 5 000 kronor extra varje månad. Beloppen gäller vid heltidsanställning. Vid deltidsanställning ges lönetillägg som motsvarar arbetstiden. Lönetillägget gäller även extra personal som lämnat anställning för pension.

–Tanken med lönetillägget är att behålla våra medarbetare längre i Borås Stad – de har mycket kunskap och erfarenhet som är värdefull på arbetsplatsen, säger Annica Dahlén, personalchef i Borås Stad.

De nya reglerna om lönetillägg börjar gälla den 1 januari 2024.

Stig Svensson, 66 år, trivs på jobbet

En som valt att jobba kvar är Stig Svensson, 66 år, mätningsingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

–När jag närmade mig pensionen märkte jag att jag inte var redo att sluta jobba ännu, varken ekonomiskt men framför allt för det sociala och för trivseln, berättar Stig Svensson. Lönetillägget var inget som påverkade mitt beslut, men det är såklart en fin bonus.

En mätningsingenjör jobbar mycket utomhus men i takt med den tekniska utvecklingen som till exempel med GPS-tekniken, har det över åren blivit mer arbete vid en dator. Utvecklingen har förändrat yrket över de 40 år som Stig varit verksam.

–Det är roligt och spännande att ha varit med på hela resan och fått jobba med utvecklingen och jag ser fram emot att fortsätta med det i minst något år till. Sen kan jag säkert hoppa in och jobba extra framöver om det skulle bli svårt att få tag i folk.

Äldre man med glasögon och grått skägg.

Det är trivseln och det sociala som vägde tyngst, när Stig Svensson, mätningsingenjör valde att fortsätta jobba.

Information, ikon

Om att jobba i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-12] Lönetillägg för alla medarbetare i Borås Stad från 66 år och uppåt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol