Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minskad skötsel av gator och parker när Tekniska förvaltningen inför besparingsåtgärder

Artikeln publicerades:

Tekniska förvaltningen har tvingats göra vissa prioriteringar för delar av sin verksamhet för att klara budgeten 2023. Detta som en följd av det ansträngda ekonomiska läget. Några av dessa åtgärder är redan införda, till exempel avstängda fontäner och minskad klippning av gräsytor.

På grund av oro på den globala marknaden har priset på material och tjänster de senaste två åren ökat med cirka 20 procent. Eftersom material och tjänster är mer än hälften av Tekniska nämndens kostnader är ökningen svår att hantera.

– Vi står inför ett oförutsägbart läge. Därför måste vi göra prioriteringar och vara förberedda på ytterligare ökade kostnader, säger Magnus Palm, förvaltningschef.

Många åtgärder redan igång

I oktober 2022 beslutade Tekniska nämnden om åtgärder för att minska elförbrukningen. Bland annat släcktes julbelysningen tidigare och gatubelysningen lyste en timme kortare per dag.

Förvaltningen har arbetat vidare med besparingsåtgärder och några av dessa har tillämpats sedan april i år. Besparingarna har främst rört driftkostnader på park- och gatumark. Åtgärderna har bland annat inneburit att svåråtkomliga ytor inte har sandsopats och att några av stadens fontäner är avstängda. Dessutom har skötseln av gräsytor minskat.

Ytterligare besparingar under året

Förvaltningen har nu tagit fram ytterligare förslag för att minska kostnaderna. Dessa diskuterades under nämndens strategidagar i maj i år.

– Vi har tillsammans med förvaltningen diskuterat och värderat olika besparingsåtgärder. Det är viktigt för oss att boråsarna vet om vilka förändringar som sker i deras offentliga miljö och orsakerna till dessa, förklarar Håkan Torstensson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Under resten av året kommer fler besparingsåtgärder genomföras. Till exempel kommer skötselnivån i centrum förändras. Tidigare har centrum städats varje dag året runt men med start under sommaren kommer centrum istället städas fem dagar i veckan.

Dessutom kommer ifyllnad av linjemärkningar på gator och vägar inte utföras i samma utsträckning. Det blir också minskade skötselintervaller av grus-, asfalts- och konstgräsytor. Inför vintern kommer även isbanan i Stadsparken hållas stängd och det kommer inte bli lika mycket julbelysning som tidigare år.

Tekniska nämnden beräknas spara ca fyra miljoner kronor på åtgärderna.

– Det känns såklart tråkigt att behöva göra de här förändringarna, men ambitionen är alltid att hålla en hög kvalitet på vårt arbete. Vi hoppas trots allt att boråsarna har förståelse för de prioriteringar vi gör, säger Magnus Palm.

Flygbild över borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-27] Minskad skötsel av gator och parker när Tekniska förvaltningen inför besparingsåtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol