Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu finns resultatet från enkätundersökningarna i Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad jobbar just nu med att ta fram strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, kommunens fyra serviceorter.

Under vintern 2018 genomfördes en digital enkätundersökning i Fristad i samband med forskningsprojektet SamSam. Vintern 2020 genomfördes även digitala enkätundersökningar i Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, inom ramen för arbetet med att ta fram strategier för serviceorterna.

Syftet med enkäterna har varit att ta reda på hur kommuninvånare med kopplingar till de fyra orterna ser på dess nuläge och framtida utveckling.

Exempel på frågor som ställs i enkäterna är vilka platser i orten är din favorit? Vilka grönytor använder du mest? Var i orten kan du tänka dig ny bebyggelse? Samt finns det några mötesplatser som saknas i orten?

Totalt har vi fått in hela 2 065 svar. Resultatet kommer användas i det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för den långsiktiga utvecklingen av kommunens serviceorter. Förhoppningen är att materialet även kommer användas av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Illustration av personer

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-05-03] Nu finns resultatet från enkätundersökningarna i Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol