Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklingen av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors

Borås Stad har tagit fram strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

I vår översiktsplan pekar vi ut fyra serviceorter. En serviceorterna ska fungera som ett lokalt centra och erbjuda vardagsservice, kollektivtrafik och andra funktioner till omkringliggande mindre orter och landsbygd. 

De fyra serviceorterna har identifierats utifrån dagens folkmängd och serviceutbud och utgör kommunens större tyngdpunkter vad gäller invånare och service vid sidan av Borås. Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt som gör att vardagslivet utanför staden fungerar.

Framtidsvision av serviceorter.

Strategi: att växa i de fem kärnorna

För att serviceorterna ska kunna fortsätta erbjuda lokal service och attraktiv kollektivtrafik behöver nya bostäder och arbetsplatser tillkomma. Det är därför uttalat i översiktsplanen att Borås i första hand ska växa med fler bostäder i de fem kärnorna som utgörs av staden Borås samt de fyra serviceorterna.

Syftet med strategierna är att tydliggöra hur översiktsplanens intentioner kan uppnås och ta fram ett dokument som blir vägledande i arbetet med att utveckla kommunens serviceorter och dess omkringliggande mindre orter i en hållbar och attraktiv riktning.

Beslut om strategier för utveckling av serviceorterna

Under framtagandet av strategierna har representanter från ortsråden i orterna varit delaktiga. Det gjordes även en digital medborgarenkät år 2020 med över 2000 svar. Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared antogs i Kommunfullmäktige i september 2023.

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Dokumentet används i prioritering av planarbeten. Underlaget som framkom i enkäter och workshops i processen används i kollektivtrafikfrågor och fysisk planering. Fritids- och folkhälsoförvaltningen använder dokumentet och underlag i sin samverkan med ortsråd och materialet används även i forumet för landsbygdsutveckling.

Resultat från enkätundersökningen

Här kan du läsa mer om resultaten från enkätundersökningen då vi frågade vardagsexperter i de olika serviceorterna vad som är viktigast att utveckla och bevara i respektive ort.

Enkätundersökning om utvecklingen av serviceorterna

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklingen av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender