Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu har vi invigt ÅterSkapa - en plats där hållbarhet möter kreativitet

Artikeln publicerades:

Nu har Borås Stad äntligen fått ett kreativt återvinningscenter för förskolor, ÅterSkapa.

ÅterSkapa är ett samarbete mellan Förskoleförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Det är en plats där rest- och spillmaterial från näringslivet tas om hand och får nytt liv genom förskolans barn och pedagoger. Namnet, ÅterSkapa, kom till efter namntävling där Kristin Berndtsson, pedagog på Tallbackens förskola skickade in det vinnande bidraget. Under invigningen var Kristin på plats för att avtäcka den nya skylten.

– Jag började tänka på att vi brukar ha skapande-dag här på Tallbackens förskola, och då kom jag på namnet ÅterSkapa. Jag tyckte att det var ett passande namn för att man faktiskt gör något med materialet. När en sak har förlorat sitt syfte, kanske gått sönder, försöker man ta tillvara på det och göra något nytt, man återskapar det. På Tallbacken har vi närmiljö och hållbar utveckling som profil, så vi har det förhållningssättet hos oss. Vi tänker mycket på vad det är vi köper in. Vi jobbar med naturmaterial och tar tillvara på saker som går sönder istället för att slänga det, berättar Kristin Berndtsson om hur hon kom på idén till namnet.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

ÅterSkapa är en plats för möten, kreativitet, utforskande och teknik, där pedagoger kan lära i ett sammanhang som gynnar ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt förhållningssätt. På ÅterSkapa får pedagogerna möjlighet att prova och utforska materialet innan de introducerar det för barnen. Förskolorna har också möjlighet att hämta material som de sedan kan använda i undervisningen och utvecklandet av sina lärmiljöer.

– Det har länge funnits ett behov av en plats som ÅterSkapa i Borås. Det är fantastiskt roligt att äntligen kunna erbjuda en plats för dels kreativa möten och workshops, men även en plats som tillhandahåller material till förskolornas undervisning och lärmiljöer. Genom ÅterSkapa skapas även nya samarbeten med Arbetslivsförvaltningen och näringslivet vilket är extra positivt, säger Maria Hedlund, verksamhetsutvecklare på Förskoleförvaltningen.

Materialet som finns på ÅterSkapa förbereds av Återbruk, som är en del av Arbetslivsförvaltningen vilka organiserar flera samhällsviktiga insatser inom Borås Stad. På Återbruk skapar samarbetet meningsfulla arbetsuppgifter för de personer som genom arbetsträning och rehabiliterande insatser tar nästa steg närmare arbetsmarknaden. Det är också Återbruk som hämtar och transporterar allt material från företagen.

– Arbetslivsförvaltningens verksamhetsidé är att skapa en effektiv flödesorganisation med engagerad personal i nära samverkan med partners inom andra förvaltningar. Därför är vi väldigt positiva till Förskoleförvaltningens initiativ till samarbete utifrån ett hållbarhetstänk. För vår verksamhet skapar samarbetet inte endast meningsfulla och varierande arbetsuppgifter, våra deltagare får även möjligheten att bidra i ett arbete för en mer hållbar utveckling i staden, säger Dajana Segota, enhetschef på Arbetslivsförvaltningen.

Andreas Ekström (S), ordförande i Förskolenämnden, klipper bandet under invigningen. 

Överblivet material från näringslivet får nytt liv

På ÅterSkapa kommer rest- och spillmaterial från näringslivet till nytta. Material som annars hade slängts får istället nytt liv på förskolorna. I dagsläget är det över 25 företag som skänker överblivet material.

Ett av de företag som valt att ge spillmaterial till ÅterSkapa är BelarteStudio, som skänker överblivna tapetrester och tapetrullar.

– Jag tycker att det här är viktigt att jobba med ur flera olika perspektiv, säger Anna Appelqvist, grundare och Creative Director på BelarteStudio. Dels är det viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, att vi lär oss att använda saker flera gånger. Dels är det viktigt att möjliggöra för barn att få vara kreativa. Det ska inte vara ekonomi eller andra faktorer som ska styra, utan det ska vara möjligt för alla barn att ta del av. Att kunna bidra till att barn får en kreativ vardag känns jättebra. Det är också inspirerande att jobba näringsliv och kommun ihop, det finns bara möjligheter. Vi är duktiga på olika saker och det ska vi ta tillvara på, säger Anna Appelqvist.

De tapetrullar som skänks av BelarteStudio är helt vita utan tryck, något som det finns en tanke bakom.

– Det är rullar som används för kalibrera maskinen, att ge helt vita rullar gör att det är barnens egen fantasi och kreativitet som får styra över vad resultatet blir. Det visar också barnen att det går jättebra att använda återbrukat material, det behöver inte vara perfekta vita papper ur ett ritblock när man vill skapa något, avslutar Anna Appelqvist.

Anna Appelqvist från
BelarteStudio har skänkt överblivna tapetrullar och spillmaterial till
ÅterSkapa. 

Anna Appelqvist från BelarteStudio har skänkt överblivna tapetrullar och spillmaterial till ÅterSkapa.

Är du företagare och vill skänka material?

Är du företagare som har rest- och spillmaterial som du tror kan passa på ÅterSkapa? Då kan du kontakta Förskoleförvaltningen, Maria Örn på e-post: maria.orn@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-07] Nu har vi invigt ÅterSkapa - en plats där hållbarhet möter kreativitet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol