Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny cykelplan antagen

Artikeln publicerades:

Förra veckan antogs Borås Stads nya cykelplan av Tekniska nämnden. Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver de åtgärder som ska utföras på det kommunala vägnätet. Målet är att göra Borås till en ännu bättre cykelstad.

Cykelplanen är en del i arbetet med att nå Borås Stads vision om att satsa mer på hållbara och yteffektiva färdmedel. Den nya cykelplanen som gäller år 2024/2025 fokuserar bland annat på ny- och ombyggnation av gång- och cykelvägar, införande av nya cykelöverfarter, förbättrad drift och underhåll och kommunikationsinsatser för att få fler att välja cykeln.

Ta del av hela den nya cykelplanen och läs mer om Borås Stads cykelarbete på boras.se/cykla Länk till annan webbplats.

En person som cyklar på en snöig väg
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-19] Ny cykelplan antagen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol