Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny leverantör av trygghetslarm

Artikeln publicerades:

Borås Stad har genomfört en ny upphandling för trygghetslarm i ordinärt boende. Upphandlingen omfattar trygghetslarm och larmmottagning. Den 19 december fattade Vård- och äldrenämnden beslut om att tilldela SOS Alarm avtalet.

En ny upphandling för trygghetslarm, larmcentral och digital tillsyn är nu klar och Vård- och äldrenämnden har fattat beslut om att teckna avtal med SOS Alarm. Före tilldelning har leverantören utfört typfallsdemonstrationer och verksamheten har genomfört tester för att säkerställa kvalitén hos leverantören.

Nu gäller en överprövningstid i tio dagar, vilket innebär att det finns rätt att överklaga tilldelningsbeslutet. Om beslutet inte överklagas kommer nämnden att teckna avtal med SOS Alarm.

Det nya avtalet gäller från och med januari 2024. Avtalet gäller i 5 år.

Vad händer nu

När avtalet med ny leverantör är undertecknat påbörjas planeringen för att byta ut larmen. Under våren 2024 kommer samtliga brukare som har ett trygghetslarm att kontaktas för att få sitt nya larm installerat.

Trygghetslarm
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-20] Ny leverantör av trygghetslarm

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol