Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt stöd för föräldralediga mammor på öppna förskolan

Artikeln publicerades:

Sedan tidigare finns stöd i svenska för invandrare (SFI) på vissa av Borås öppna förskolor. Nyligen beviljades verksamheten medel från Länsstyrelsen för att erbjuda ett bredare stöd för föräldralediga mammor.

– Det började med att vi såg ett större behov hos våra besökare än att enbart lära sig språket, berättar Carina Einarsson, enhetschef för öppna förskolorna. Vi såg att det också fanns behov av att få samhällsinformation och intresse av att delta på föräldraskapsutbildningar, men där man inte kunde delta på grund av att man inte kan språket. Vi kände att vi behövde tänka nytt, innovativt och hitta enklare och mer konkreta metoder för att utforma ett stöd utifrån det behov vi såg fanns.

Resultatet blev stödet Språk ger resursstarka föräldrar- SFI på öppna förskolan som nu dragit igång på fyra öppna förskolor. Träffarna ligger på olika dagar så att de som vill kan delta på alla tillfällen på alla öppna förskolor. Som förälder kan man också välja om man vill komma tillsammans med sitt barn, eller komma själv under den tid som barnet går på förskolan. Verksamheten kostar ingenting och man behöver inte anmäla sig.

Kulturstödjare blir en brygga in i det svenska samhället

I det samlade stödet erbjuds språkträning men också föräldraskapsstöd och samhällsstöd. Vid träffarna finns förskollärare, föräldrastödjare, kulturstödjare och SFI-lärare på plats, dessutom kan besökarna utöka sitt nätverk genom att möta andra föräldrar.

– Kulturstödjare och föräldrastödjare är två helt nya roller, berättar Carina Einarsson. Tanken är att kulturstödjaren ska fungera som en brygga mellan kulturerna. Kulturstödjaren kan berätta om det svenska samhället, hur det fungerar och svara på frågor om den svenska kulturen. På så vis kan kunskapen om det svenska samhället öka och många missförstånd förklaras och redas ut.

Målgruppen är föräldralediga kvinnor

Verksamheten riktar sig till föräldralediga kvinnor. Syftet är att försöka stötta kvinnorna ut i samhället och arbetslivet.

– Det är oftast kvinnorna som är hemma med barnen och många av dem är ganska ensamma, berättar Carina Einarsson. Vi ser att det är viktigt att erbjuda ett bra och personligt stöd till de här kvinnorna. Vi vill hjälpa dem att utöka sitt nätverk och bli en del av samhället med jobb och utbildning. Vi vill visa vilka möjligheter som finns och ge dem framtidshopp. Det är en låg tröskel in till den här verksamheten och vi märker det gör stor skillnad.

Samverkan är ett nyckelord

Det samlade stödet innebär också en fördjupad samverkan mellan flera olika aktörer och förvaltningar.

– För att möjliggöra det här stödet har vi en fördjupad samverkan med både Vuxenutbildningen och Arbetslivsförvaltningen, berättar Carina Einarsson. Sen samverkar vi såklart också mycket med de olika professionerna på våra familjecentraler. BVC är till exempel en jätteviktig samarbetspartner, de möter ju alla föräldrar. Även om vi är huvudägare så funkar samverkan i alla led, det finns ett stort engagemang och vilja att bidra.

Skapar trygghet och stärker förtroendet

Förhoppningen är att det samlade stödet kan sänka tröskeln in till verksamheten och bidra till att kvinnorna får ett bra stöd.

– Vi vill att man ska känna sig trygg när man kommer hit. Många öppnar upp sig för oss och vi bygger förtroende i våra relationer. När kvinnorna känner sig trygga med att komma till oss och ställa frågor om saker de sett eller hört kan vi också motverka falsk information, desinformation och ryktesspridning genom att svara på deras frågor, förklara och visa verkligheten, säger Carina Einarsson.

Information, ikon

Nyfiken på mer information eller tipsa någon du känner?

Vill du veta mer, eller tipsa någon du känner, mer information finns på boras.se: Språk ger resursstarka föräldrar- SFI på Öppna förskolorna Länk till annan webbplats.

En gruppbild med fem personer

Boel Månsson, förskollärare öppna förskolan Norrby, Aylin Kozbey Seger, föräldrastödjare öppna förskolan Norrby, Jennifer Andrén, förskollärare öppna förskolan Norrby, Bita Monzavi, kulturstödjare och Kathleen Paulsson sfi-lärare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-11] Nytt stöd för föräldralediga mammor på öppna förskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol