Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

På väg mot digitala nationella prov

Artikeln publicerades:

De nationella proven i grundskolan genomförs årligen med elever i årskurs 3, 6 och 9. Proven är ett stöd i bedömningen av deras kunskaper inför betygssättning. 2017 gav regeringen ett uppdrag att påbörja en digitalisering av de nationella proven och bedömningsstöden. Nu är det snart dags för det första genomförandet av de nya digitala bedömningsstöden inom grundskolan i Borås.

Det är Skolverket som har fått uppdraget av regeringen att utveckla och tillhandahålla digitala nationella prov och bedömningsstöd. Syftet är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven. De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper och digitaliseringen kommer att bidra till en ökad likvärdighet i bedömningarna.

Att skapa goda förutsättningar för en likvärdig och rättvis bedömning av proven är inte nytt utan idag arbetar skolorna med sambedömning. Detta innebär att lärare tillsammans diskuterar och bedömer elevprestationer utifrån bedömningsanvisningarna för proven. I slutet av april kommer elever i årskurs 6 ha möjlighet att genomföra de nya digitala bedömningsstöden i ämnena biologi, fysik, kemi och samhällskunskap.

Inför det första genomförandet har en arbetsgrupp centralt arbetat med tekniska frågor så som fungerande enheter, uppkoppling, kommunikation samt inloggning för lärare och elever. Personalen har möjlighet att gå en utbildning i provplattformen och eleverna kan redan idag öva på demoprov för att få kännedom om provmiljön.

I februari fick arbetsgruppen tillsammans med personal och elever på Dalsjöskolan möjlighet att genomföra ett helt provgenomförande. Det skedde i en mindre grupp där personal fick dela ut roller, prov och starta prov. Eleverna fick logga in och genomföra provet med 5 frågor och lämna in.

Det var ett mycket lyckat test och alla delar fungerade bra. Det innebär att vi är förberedda för de digitala bedömningsstöden i grundskolan. De blir en viktig förberedelse inför kommande digitala nationella prov som kommer våren 2025 för grundskolans del. Då blir det i svenska, svenska som andraspråk och engelska för årskurs 6 samt i SO-ämnen och NO-ämnen för årskurs 9.

Redan idag finns möjlighet för både personal och elever att testa provplattformen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-22] På väg mot digitala nationella prov

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol