Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Älvsborg startar i Borås

Artikeln publicerades:

Den 1 november öppnar ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sjuhäradsbygden för att ge ett specialiserat stöd och anpassad rådgivning till personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Resurscentrum ska vara en lågtröskelverksamhet och samverkan är en framgångsfaktor i dessa ärenden. När ett utsatt barn eller vuxen söker hjälp kan många aktörer bli involverade. Ju bättre samverkan fungerar desto större är möjligheten att den utsatta personen får adekvat stöd, Gisela Trapp, enhetschef på Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Älvsborg.

Höjd kunskap och medvetenhet om hedersrelaterat våld

Resurscentrum samarbetar med kommunerna, regionen, polisen och Åklagarmyndigheten för att ge ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande. En del i arbetet är att arbeta förebyggande, höja kunskapen och öka medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck.

Stöd och hjälp till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Verksamheten är lokaliserad tillsammans med Barnahus Älvsborg och har sin utgångspunkt i Borås. Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Älvsborg kommer arbeta med att:

  • Erbjuda specialiserat stöd och anpassad rådgivning till barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Erbjuda stöd till yrkesverksamma som möter målgruppen, i form av konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser.
  • Verka för att synliggöra, uppmärksamma och beakta behovet för personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Resurscentrum drivs i projektform tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och ingår i en nationell satsning att skapa fler kommunala och delregionala resurscentrum.

Startpunkter för Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

  • Projektet startar den 2 oktober 2023 och då påbörjas förberedelser för att öppna verksamheten den 1 november.
  • Verksamheten öppnar för invånare och yrkesverksamma den 1 november 2023.

Målet: Ett stöd för hela Sjuhäradsbygden

Det övergripande målet med resurscentrum är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett var i Sjuhärad man bor.

Vy över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-02] Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Älvsborg startar i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol