Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samrådsmöte om ny järnväg

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Uppdaterad 2020-03-16 16:55. Trafikverkets samrådsmöten om ny järnväg mellan Göteborg och Borås är inställda för att motverka spridning av coronaviruset. Samrådet kommer istället att genomföras digitalt.

Samtliga samrådsmöten ställs in. Det gäller Borås Kongress 1 april, Bollebygd 23 mars, Härryda 30 mars och Mölndal den 2 april.

På de nu inställda mötena skulle de underlag presenteras som beskriver projektets förutsättningar och hur de förväntas påverka miljön på ett övergripande plan.

Du kan istället ta del av underlaget på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/goteborg-boras.
Där kan du också lämna synpunkter på samrådsunderlaget fram till den 4 maj 2020.

Det går också bra att skriva brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Om du lämnar dina synpunkter via brev ska du ange ärendenummer TRV 2019/1823.

Ny järnväg Göteborg-Borås (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Fler samrådsmöten

Under kommande år kommer fler samrådsmöten att genomföras:

  • Hösten 2020: Trafikverket visar möjliga korridorer där järnvägen kan dras.
  • Våren 2021: Presentation av de kvarvarande möjliga korridorerna för järnvägens dragning.

Arbetet fortsätter

Under perioden 2022-2024 fortsätter Trafikverket arbetet med järnvägsplaner och utreder exakt var järnvägen ska gå och hur den ska utformas. I detta skede ligger ett fokus på fastighetsägares och näringsidkares intressen.

Under perioden 2025-2027 planerar Trafikverket att starta bygget av järnvägen Göteborg-Borås, en del av Sveriges nya stambanor.

Perrong med ett tåg och passagerare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-11] Samrådsmöte om ny järnväg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol