Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stor utbildningssatsning för att höja resultaten i Borås grundskolor

Artikeln publicerades:

Elevers språkutveckling är avgörande för deras möjlighet att klara sin utbildning. Grundskoleförvaltningen i Borås Stad, driver tillsammans med Skolverket ett riktat projekt för att öka måluppfyllelsen hos nyanlända och flerspråkiga elever. Under fredagen genomfördes en stor utbildningsinsats för att stärka yrkeskompetensen inom området.

Språket är en viktig del för att barn och unga ska ha tillit till sin egen förmåga och kunna delta aktivt i samhället. Detta har Borås Stad formulerat i de mål som finns för området ”En god start i livet och goda uppväxtvillkor”. Barn och unga ska vara förberedda för eftergymnasiala studier och arbetslivet. Elevernas språkliga förmåga får genomslag i alla övriga ämnen och är nyckeln till att klara sina studier.

När eleverna var lediga under fredagen deltog skolornas personal i en kompetensutvecklingsdag som en del av ”Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända elever”. Det är ett projekt som Skolverket erbjudit Borås att delta i baserat på kommunens nivå av segregation.

Alla kommunala skolor i Borås deltar i kompetensutvecklingen av cirka 2 000 lärare och personal inom olika områden under två år. Att stärka yrkeskompetens hos personalen och öka samarbetet bidrar till ökad likvärdighet av elevernas utbildning.

Kompetensutvecklingen med elevernas språkliga förmåga och utveckling sker inom några prioriterade områden; svenska som andraspråk, kartläggning och studiehandledning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, elevhälsa och bibliotek. Under fredagen var det aktiviteter och föreläsningar inom alla dessa områden.

En hållbar framtid

Förhoppningen med hela denna stora satsning är så klart att eleverna i Borås Stad ska ges rätt förutsättningar att lyckas i livet. Det är inte en hemlighet att en lyckad skolgång ger individen fler möjligheter i samhället. God utbildning för alla är vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-25] Stor utbildningssatsning för att höja resultaten i Borås grundskolor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol