Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi behöver minska utsläppen från byggande

Artikeln publicerades:

Byggnation står för en betydande del av våra klimatutsläpp och vi behöver skynda på arbetet med att minska utsläppen från byggnation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska därför ta fram riktlinjer för hållbar byggnation. Riktlinjerna ska bland annat användas när de kommunala bolagen och förvaltningarna bygger nytt. För att riktlinjerna ska bli så användbara som möjligt krävs en dialog med branschen.

På Borås födelsedag 29 juni bjöd innovationssatsningen Klimatneutrala Borås 2030, tillsammans med Fastighetsägarna och Byggföretagen, in bygg- och fastighetsbranschen till inspirationsföreläsning och workshop på temat hållbar byggnation.

-Under workshopen 29 juni ringade vi in behov och utmaningar som branschen tacklas med. Intresset för att diskutera frågan är stort och det är jättebra. Allting talar nämligen för att vi behöver hjälpas åt på nya sätt för att möta utmaningar kopplade till både byggande och fastighetsförvaltande i ett föränderligt klimat. Nu ser vi fram emot en rad innovativa dialogtillfällen i höst, då vi kommer träffa branschen, politiken och byggande gymnasieelever, säger Frida Andersson, projektledare Klimatneutrala Borås 2030.

Nytt tillfälle till dialog

22 september är nästa dialogtillfälle då branschen ges tillfälle att prata hållbart byggande med politiken.

-Det är många anmälda och det är väldigt kul. En förhoppning är att dialogen inte enbart ska ge input till vårt arbete med de nya riktlinjerna, utan att den också ger kraft framåt i en gemensam rörelse mot ett mer hållbart Borås, säger Frida Andersson.

Jobbar du i branschen eller med frågan och önskar delta i dialogtillfället 22 september? Hör av dig till Frida Andersson senast 15 september.

E-post: frida.andersson@boras.se

Höga hus där grönskan täcker stora delar av väggytorna och taken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-08] Vi behöver minska utsläppen från byggande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol