Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi planerar att bygga bostäder på Trandared!

Artikeln publicerades:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för området Svärdsfästet 4 på Trandared som finns ute på granskning.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med cirka 50 lägenheter i området.

Vi vill veta vad du tycker

Skicka synpunkter/remissvar senast den 18 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2018-1518), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Skissbild över Svärdfästet 4, Trandared

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-01] Vi planerar att bygga bostäder på Trandared!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol