Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi vill ge Borås en ny entré

Artikeln publicerades:

Vi arbetar med att ta fram en detaljplan för Horngäddan 8 med flera, Brodalsgatan. Syftet är att möjliggöra för ett nytt kontors- och parkeringshus samt en mottagningsstation för el. Nu börjar granskningstiden för detaljplanen.

Den som kommer från motorvägen eller anländer till resecentrum har utsikt över platsen. Eftersom området då fungerar som en entré till staden är det mycket viktigt att gestaltningen blir av hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet och marken ägs av kommunen. Området kring Borås Resecentrum är idag en uppställningsplats för bussar. Fram till 2011 låg ett inhägnat bussgarage på platsen.

Tyck till om planen

Planen har tidigare varit på samråd och granskning. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda. Efter granskningen delades planen i två delar - del 1 och del 2, eftersom byggnadshöjderna och användningen i del 2 ändrades. Vi vill veta vad du tycker! Granskningstiden pågår mellan måndag 11 mars och torsdag 2 april 2024.

Granskningsmöte

Tisdag 26 mars håller vi öppet hus för att informera om detaljplanen i Stadshusets entré, Kungsgatan 55, Borås.

Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se (skriv planens diarienummer BN2015-0399 i ämnesraden). Vi vill ha dina synpunkter senast 2 april.

  • Datum: Tisdag 26 mars
  • Tid: 17.00 till 18:00
  • Plats: Stadshusets entré, Kungsgatan 55, Borås
En illustrationsskiss av Horngäddan

Visionsskiss: AG Arkitekter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-11] Vi vill ge Borås en ny entré

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol