Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets trygghetsmätning klar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu har resultatet från årets trygghetsmätning sammanställts. Resultatet visar på små skillnader jämfört med den senaste mätningen. Mätningen visar också att oron att utsättas för brott är större än den faktiska brottsutsattheten.

Sedan 1999 har Borås Stad regelbundet genomfört trygghetsmätningar. I mätningarna får slumpmässigt utvalda boråsare i åldrarna 16 till 85 år svara på frågor om problem, utsatthet för brott samt oron för att utsättas för brott.

– Resultatet från trygghetsmätningen ger oss kunskap om boråsarnas utsatthet för brott och upplevelse av otrygghet. Underlaget är viktigt för att vi tillsammans med andra aktörer ska kunna genomföra åtgärder som ökar tryggheten i Borås, säger Kerstin Hermansson (C), kommunalråd.

Inga större förändringar jämfört med 2019

Årets trygghetsmätning visar inte på några större förändringar i brottsutsatthet jämfört med den senaste mätningen 2019. Precis som tidigare mätning visar den att det är fler som är oroliga för att utsättas för brott, än som faktiskt har utsatts för brott.

Många uppger att de litar på sina grannar och en majoritet tror att de själva eller någon granne skulle ingripa vid exempelvis klotter, slagsmål eller buskörning i bostadsområdet.

I takt med att färre hushåll i Sverige har utsatts för inbrott har även oron att utsättas för inbrott minskat, såväl nationellt som i Borås.

Otrygghet ser olika ut

Trygghetsmätningen visar att utsatthet för brott, oron att utsättas för brott och otrygghetens konsekvenser skiljer sig mellan olika grupper i samhället och mellan olika geografiska områden i Borås. Särskilt de som bor i hyresrätt, är arbetslösa eller studerande, har någon förälder som är född i ett annat land eller är ensamstående uppger i större utsträckning att de är otrygga på olika sätt. Oron att utsättas för brott är även större bland kvinnor än män.

Ungefär var femte person som har svarat på trygghetsmätningen uppger att de någon gång har undvikit en väg, plats eller avstått från en aktivitet på grund av rädsla för att utsättas för brott.

– Trygghetsmätningen visar att vi behöver fortsätta prioritera trygghetsarbetet i vissa områden och jobba för social hållbarhet i hela staden. Men även de boende själva kan skapa trygghet i sitt bostadsområde. Tilliten till grannar ökar i flera områden vilket är positivt, säger Alma Rejler, utvecklingsledare Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Flygbild över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-26] Årets trygghetsmätning klar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol