Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås har Sveriges bästa anhörigstöd!

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Nu prisas detta arbete genom att Borås igår utsågs till Årets Anhörigkommun på den nationella Anhörigriksdagen.

Anhörigstöd för barn och unga, anhörigstöd på finska, anhörigperspektiv i alla verksamheter som möter anhöriga, det är några exempel på hur Borås Stads anhörigstöd har utvecklats de senaste åren. Detta lyfts fram när Borås utses till Årets Anhörigkommun av Anhörigas riksförbund.

”Borås Stad ger stöd och gör väsentliga insatser. Man har ett tydligt fokus på olika anhörigsituationer, både individuellt och familjeorienterat.

Kommunen erbjuder även stöd utöver det som förväntas, i form av konstupplevelser, avkoppling i varmbassäng och vandring med fokus på återhämtning”, lyder en del av motiveringen.

– Det känns väldigt fint att vårt arbete uppmärksammas. Vi vill vara ett stöd åt alla anhöriga i Borås och när vi får det här priset kan vi kanske också ge inspiration till andra kommuner att arbeta både brett och strategiskt med anhörigfrågorna, säger Frida Mossberg, enhetschef för anhörigstödet.

Många former av anhörigstöd

2021 tog kommunfullmäktige beslut om att anhörigstödet ska omfatta även barn och unga anhöriga. Under 2022 har arbetet startas med att utveckla stöd till målgruppen genom enskilda samtal och barn- och ungdomsgrupper.

– Under sommaren 2022 hade vi hjälp av fyra ”unga kommunutvecklare” och deras uppdrag var att hjälpa oss ta reda på vilket stöd unga anhöriga i Borås önskar och hur vi ska nå ut till ungdomar. De har hjälpt oss att se med ungas ögon på webbsida, informationsmaterial med mera. De har verkligen varit till hjälp och vi kommer ha stor nytta av resultatet av deras arbete, säger Agneta Gustafsson, anhörigstrateg i Borås Stad.

Borås är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att staden ska kunna erbjuda service på det finska språket. Tack vare att en av anhörigkonsulenterna är finsktalande, kan Borås erbjuda anhörigstöd på finska.

För att möta framtidens behov och utmaningar har det strategiska arbetet fått en tydligare form under 2022. Nu kan vi erbjuda stöd till stadens verksamheter för att stärka och fördjupa anhörigperspektivet i deras arbete.

– I min roll som anhörigstrateg genomför jag till exempel hel- eller halvdagar med personalgrupper på temat Anhörigkompetens, och erbjuder handledning till personalgrupper för att underlätta samspelet med anhöriga, säger Agneta Gustafsson.

Anhörigstödet är till för alla som stödjer eller hjälper någon som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller har beroendeproblematik. Kort sagt, Borås Stads anhörigstöd vänder sig till alla anhöriga i alla åldrar och i alla anhörigsituationer!

Anhörigstödet i Borås Stad

Det prisade anhörigstödet i Borås Stad. Bakre raden Agneta Gustafsson, anhörigstrateg, Frida Mossberg, enhetschef och Anna-Lena Dolk, anhörigkonsulent. Främre raden Sari Sarhamo, anhörigkonsulent och Ingela Tylestrand, anhörigkonsulent.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-10] Borås har Sveriges bästa anhörigstöd!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol