Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads cykelarbete kan bli bättre

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I somras fick boråsarna möjlighet att svara på Cykelfrämjandets enkätundersökning Cyklistvelometern 2022, en undersökning som mäter hur cyklister upplever att det är att cykla i kommunen. Samtidigt har Cykelfrämjandet själva granskat hur Borås Stad arbetar med olika insatser för cykling i Kommunvelometern. Resultatet från Cyklistvelometern liknar tidigare års, men vi fick vårt hittills bästa resultat i Kommunvelometern.

– Det är verkligen toppen att vi har två olika underlag som kompletterar varandra. Vi kan också se tillbaka på hur vi utvecklats och vad vi kan fortsätta jobba med, eftersom undersökningarna gjorts tidigare år säger Karolina Hull, trafikingenjör för cykling på Tekniska förvaltningen.

Cyklistvelometern

237 personer har tyckt till om cykling i kommunen inom områden som trygghet, framkomlighet och infrastruktur. Resultat är ungefär detsamma som 2020-års undersökning, där staden fått förhållandevis låga betyg jämfört med dem genomsnittliga betygen för stora kommuner som deltagit i undersökningen. Däremot har resultatet förbättrats i flera punkter, bland annat trygghet, cykelklimat och infrastruktur.

– Vi ser positivt på att vårt arbete ändå utvecklats med några procentenheter jämfört med tidigare år. Men det finns verkligen förbättringar att göra, säger Karolina Hull.

Trygghet och generell nöjdhet är de resultat som sticker ut mest jämfört med det nationella resultatet. En högre andel cyklister känner sig otrygga på grund av bilister och gångtrafikanter i Borås i jämförelse med dem genomsnittliga betygen för stora kommuner.

– Det är en svår fråga då det handlar om personers samspel och attityder i trafiken. Vi jobbar bland annat kontinuerligt med att trafiksäkra korsningar och bygger om ett antal varje år, kommenterar Karolina Hull.

Färre tycker också att kommunen arbetar aktivt med att förbättra för cyklister. Däremot visar resultat från Kommunvelometern 2022 tvärtom, att vi arbetade mer med cykling under 2021 än år 2020.

Kommunvelometern

I år fick Borås Stad det bästa resultatet hittills i Kommunvelometern med 67,5 poäng av 90 möjliga. Det innebär en ökning på 4,5 poäng från fjolårets 63 poäng. Av totalt 55 deltagande kommuner kom Borås Stad på plats tolv.

Borås Stad får full pott i områdena infrastrukturåtgärder, informations- och marknadsföringsåtgärder och organisatoriska åtgärder. På samtliga områden ligger Borås över genomsnittet sett till poäng. Inom området informations- och marknadsföringsinvesteringar ligger kommunen däremot 3 poäng under snittet för gruppen stora kommuner, med 9 poäng av 20 möjliga.

Tre personer som cyklar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-07] Borås Stads cykelarbete kan bli bättre

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol