Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Landsting publicerar idag.

Öppna jämförelser 2019 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2017/2018 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner.

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 3 respektive 4 år ligger båda cirka 7 procent över riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola på de högskoleförberedande programmen samt yrkesprogrammen ligger Borås Stads gymnasieskolor cirka 1 respektive 5 procent över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen är i nivå med medel för riket.

- Vi förbättrade våra resultat även förra året och det är positivt att se att vi fortsätter i den riktningen. Förvaltningens kontinuerliga arbete med utvecklingsfrågor ger resultat, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

- Det är glädjande att se så goda resultat. Det ger våra elever goda förutsättningar inför framtida studier och yrkesliv, säger Andreas Cerny (L), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Personer runt ett bord med papper och pennor på.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-28] Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol