Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser gymnasieskola

Öppna jämförelser visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Öppna jämförelser presenteras i mars varje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR - Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boråseleverna når bra resultat

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket.

Kolada - statistik Öppna jämförelser gymnasieskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser Borås Stads gymnasieskola

Öppna jämförelser 2023 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor. Resultaten avser läsåret 2021/22, om inte annat anges.

Grupper

Borås, kommunala skolor

Medel riket

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

76,1

71,6

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, (%)

57,4


56,7

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen, (%)

14,6

14,9

Kommentarer till statistiken

Samtlig statistik inkluderar elever som gått introduktionsprogram.

Statistiken för grundläggande behörighet till universitet och högskola inkluderar samtliga program, högskoleförberedande program samt yrkesprogram. På yrkesprogrammen är det inte obligatoriskt att läsa utökat program för att nå grundläggande behörighet.

Så arbetar skolorna för ökad måluppfyllelse

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse, på de kommunala gymnasieskolorna i Borås, är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Det ständiga arbetet att förbättra utbildningarna följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med tre utvecklingsområden:

  • Det goda lärandet
  • Kvalitetsarbete
  • Värdegrund

Skolorna har egna utvecklingsplaner och egna förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola. Arbetet inriktas mot att kontinuerligt förbättra system och strategier för att följa upp elevernas kunskapsutveckling, att ha fokus på inkludering i skolorna samt att skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande i syfte att lärare tillsammans ska planera och följa upp undervisningen.

För att få information om statistik för de fristående gymnasieskolorna kontaktar du respektive skola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser gymnasieskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender