Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Öppna jämförelser gymnasieskola

Öppna jämförelser 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Öppna jämförelser presenteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Boråseleverna når bra resultat

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Inom ett av fyra områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom de andra tre områdena ligger Borås Stads gymnasieskolor i paritet med medel i riket. 

Detta resultat framgår av de öppna jämförelser 2020 som förbundet Sveriges Kommuner och Regioner gjort av alla gymnasieskolor i landets 290 kommuner.

Öppna jämförelser gymnasieskolan 2020

Grupper

Borås, kommunala skolor 2018


Medel riket 2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

75,9


69,9

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, (%)

58


56,2

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen, (%)

14,0


14,4

Etablering på arbetsmarknad eller i studier 2 år efter avslutad gymnasieutbildning

83,6


82

Kommentarer till statistiken

Samtlig statistik inkluderar elever som gått introduktionsprogram.

Statistiken för grundläggande behörighet till universitet och högskola inkluderar samtliga program, högskoleförberedande program samt yrkesprogram. På yrkesprogrammen är det inte obligatoriskt att läsa utökat program för att nå grundläggande behörighet.

Så arbetar skolorna för ökad måluppfyllelse

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse, på de kommunala gymnasieskolorna i Borås, är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Det ständiga arbetet att förbättra utbildningarna följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med tre utvecklingsområden:

  • Det goda lärandet
  • Kvalitetsarbete
  • Värdegrund

Skolorna har egna utvecklingsplaner och egna förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola. Arbetet inriktas mot att kontinuerligt förbättra system och strategier för att följa upp elevernas kunskapsutveckling, att ha fokus på inkludering i skolorna samt att skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande i syfte att lärare tillsammans ska planera och följa upp undervisningen.

Öppna jämförelser 2020 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor. Resultaten avser läsåret 2019/20, om inte annat anges.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser gymnasieskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol