Meny

Meny

Öppna jämförelser gymnasieskola

Öppna jämförelser 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen oavsett hos vilken huvudman de går i skola. Öppna jämförelser presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Boråseleverna över rikssnittet inom samtliga områden

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket.

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 3 år ligger cirka 8 procent över riksgenomsnittet, vilket placerar Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner.

Den genomsnittliga betygspoängen är i nivå med medel för riket.

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola på de högskoleförberedande- och yrkesprogrammen ligger något högre än rikssnittet.

Detta resultat framgår av de öppna jämförelser 2018 som förbundet Sveriges Kommuner och Landsting gjort av alla gymnasieskolor i landets 290 kommuner

Öppna jämförelser gymnasieskolan 2018

Grupper

Borås, kommunala skolor 2018

Borås, hemkommun 2018

Medel riket 2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%)

74,3

73

71,7

Gymnasieelever på högskoleförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola, (%)

77,9

77,1

76,1

Gymnasieelever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola, (%)

31,5

31,9

29,6

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen, (%)

14,0

13,8

13,9

Gymnasieelever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen ,(%).

72,7

69,7

64,8

Så arbetar skolorna för ökad måluppfyllelse

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse, på de kommunala gymnasieskolorna i Borås, är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Det ständiga arbetet att förbättra utbildningarna följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med tre utvecklingsområden:

  • Det goda lärandet
  • Kvalitetsarbete
  • Värdegrund

Skolorna har egna utvecklingsplaner och egna förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola. Arbetet inriktas mot att kontinuerligt förbättra system och strategier för att följa upp elevernas kunskapsutveckling, att ha fokus på inkludering i skolorna samt att skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande i syfte att lärare tillsammans ska planera och följa upp undervisningen.

Öppna jämförelser 2018 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor. Resultaten avser läsåret 2016/17, om inte annat anges.

Senast ändrad: 2019-02-01 14.47

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser gymnasieskola

g q n C