Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fastighetsföretag i Borås ger Borås Stads engagemang i centrum toppbetyg

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan 2006 har Fastighetsägarna undersökt det upplevda klimatet för fastighetsföretagare i 22 olika kommuner. Fastighetsföretagare får möjlighet att svara på frågor om förutsättningar för lönsamhet, service, avgifter och handläggningstider i respektive kommun.

I årets undersökning får Borås 91 indexpoäng, vilket är en ökning med en enhet sedan föregående mätning, 2019. Genomsnittet för samtliga 22 kommuner i undersökningen är 90 indexpoäng. Framförallt har nöjdheten med kommunens engagemang i centrum ökat och är betydligt mer positivt, hela 17 procentenheter högre resultat än övriga kommuner i undersökningen.

– I samband med pandemins påverkan på stadskärnan har vi haft ett ännu närmare samarbete med Borås Stad för att stärka stadskärnan, vilket är av stor vikt för båda parter. Nöjdheten med samarbetet mellan fastighetsägare och Borås Stad sticker ut i landet och Borås är ofta det goda exemplet på väl fungerande samverkan i stadsutvecklingsfrågor, säger Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig och expert stadsutveckling på Fastighetsägarna Borås.

– Det är glädjande att se ett positivt resultat kring vårt engagemang i centrum, inte minst med pandemin i åtanke. Det är ett av våra samarbetsområden som vi satsat på, säger kommunalrådet Kerstin Hermansson (C).

Däremot finns det fortfarande förbättringsområden. I jämförelse med föregående mätning syns en försämring på 23 procentenheter vad gäller handläggningstider från kommunens sida. Fastighetsföretagen i Borås upplever att det går långsammare och är omständligare än tidigare att söka enkla bygglov.

– Det här är något vi för en ständig dialog kring med Samhällsbyggnadsförvaltningen. I en snabbt växande stad och i den stora strukturomvandling som pågår i handeln, där många lokaler kommer se nya typer av hyresgäster, är det viktigt att utvecklingen inte bromsas av krånglig myndighetsutövning, menar Anna Liljenby.

– Perioden mellan januari till april i år har saknat motstycke med 33 procent fler ärenden än ifjol, trots att antalet beslut om förhandsbesked och bygglov ökade redan under 2020. Jag kan förstå att man upplever att bygglov tar längre tid än normalt, men vi har ökat vår kapacitet under perioden och kommer också göra det framgent. Jag uppskattar den goda dialog vi för tillsammans med fastighetsägare, den är särskilt värdefull i lite mer pressade situationer, säger Jonas Ward, samhällsbyggnadschef på Borås Stad.

Konstverket Jag bor också under din himmel av Shilpa Gupta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-15] Fastighetsföretag i Borås ger Borås Stads engagemang i centrum toppbetyg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol