Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flera förbättringar i utemiljön efter trygghetsvandring på Hässleholmen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu har förslagen från trygghetsvandringen på Hässleholmen sammanställts. Bättre belysning och övergångsställen var några förslag som kom in under kvällen och som nu åtgärdats.

– Vi kan göra som störst skillnad när alla är med och bidrar. Det är glädjande att så många boende och aktörer har varit delaktiga och bidragit till åtgärder, säger Alexandra Niklasson, utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Trygghetsvandring för att utveckla Hässleholmen

Den 23 november arrangerade Borås Stad, Bostäder i Borås, Victoriahem och polisen en så kallad trygghetsvandring på Hässleholmen. Under kvällen vandrade deltagarna flera olika sträckor på Hässleholmen, bland annat från Våglängdsgatan till Bodavallen.

På vandringen kunde boende, tillsammans med bostadsbolag, företrädare för civilsamhället och tjänstepersoner från Borås Stad, tycka till om tryggheten i den offentliga miljön och ge förslag på förbättringar. Det har även varit möjligt att lämna in förslag på trygghetsskapande åtgärder digitalt.

Bättre belysning, övergångsställen och klottersanering

Nu har förslagen sammanställts och Borås stad, Bostäder i Borås och Victoriahem har redan genomfört flera åtgärder, till exempel bättre belysning längst gångstråk och fasader, renovering av övergångsställen och klottersanering.

En del förslag har inte varit möjliga att genomföra direkt, men kommer att finnas med vid framtida planeringar för området.

– Genom en trygghetsvandring kan vi föra en dialog tillsammans med våra hyresgäster. Tanken är att våra hyresgäster ska känna sig delaktiga i de åtgärderna som genomförs på de gator som de bor på. Vi vill fortsätta utveckla området tillsammans med våra hyresgäster för att skapa både trivsel och trygghet, säger Reza Zare, distriktschef på Bostäder i Borås.

Den 10 november genomfördes även en trygghetsvandring i Borås centrum.

Bakgrund: Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en del av Borås Stads satsning på trygghet i offentlig miljö. Syftet är att skapa en känsla bland boende för sitt område, så att de ska vilja värna och trivas i det.

På en trygghetsvandring går verksamma aktörer och boende tillsammans i ett område och identifierar både trygga och otrygga platser och ger förslag på förbättringar där det behövs.

Två personer håller upp en karta över Hässleholmen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-24] Flera förbättringar i utemiljön efter trygghetsvandring på Hässleholmen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol