Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föräldralediga mammor tränar svenska på Språka tillsammans

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan september förra året pågår projektet Språka tillsammans på öppna förskolan Kristineberg och öppna förskolan Norrby. Här får mammor som är hemma med sina barn möjlighet att träna sina kunskaper i svenska under tiden de är föräldralediga. Till stöd har de SFI-läraren Inger Persson och förskollärare från öppna förskolan.

Kristina Tegelman är projektledare för Språka tillsammans, hon ser många positiva effekter med konceptet.

– På Språka tillsammans får mammorna inte bara möjlighet till språkinlärning. De får också kunskaper om det svenska samhället och kan knyta nya sociala kontakter när de träffar andra föräldrar och barn, berättar Kristina Tegelman.

På öppna förskolan Kristineberg och Norrby är verksamheten uppdelad på två tillfällen. På måndagar är det mingel där SFI-lärare finns med i verksamheten, och på onsdagar är det ett kurstillfälle mellan kl. 13-16. Norrby har heldag för SFI på tisdagar.

– Vi har många deltagare som återkommer och vi ser att det här projektet är väldigt betydelsefullt, säger Kristina Tegelman. Många av mammorna som besöker oss har studerat SFI innan. Sedan har de pausat sina studier när de fått barn. På Språka tillsammans får mammorna möjlighet att fortsätta sin språkutveckling under tiden de är föräldralediga. Förhoppningen är att de sedan ska kunna återuppta sina SFI-studier.

Ett svårt men roligt uppdrag

SFI-läraren Inger Persson hade egentligen gått i pension men kunde inte tacka nej när hon fick frågan och vara en del av Språka tillsammans. Hennes uppdrag är att stötta besökarna så att de får träna svenska på olika sätt, till exempel genom att prata, lyssna och läsa och skriva.

– Det är inte ett enkelt uppdrag eftersom det är stora skillnader i vilka förkunskaper våra besökare har, säger Inger Persson. Det är allt från högutbildade personer till personer som bara gått några år i skolan. Men det är väldigt roligt och spännande. När man har deltagare som nästan aldrig gått i skolan, men som kommer hit och börjar lära sig språket lite och som sedan skriver in sig på SFI, då märker man att vårt projekt gör skillnad.

Tillfälle för utbyte och integration

Vid mingeltillfället har öppna förskolan verksamhet som vanligt, vilket innebär att många föräldrar och barn befinner sig på öppna förskolan, inte bara deltagarna i Språka tillsammans.

– En positiv bieffekt med projektet är att det skapar möjlighet för föräldrar med olika nationaliteter att mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Vi som jobbar med projektet lär oss också jättemycket, säger Kristina Tegelman. Det är utvecklande både för oss och för våra besökare.

Förlängning av projektet efter årsskiftet

Projektet Språka tillsammans pågår året ut, men Kristina Tegelman berättar att de ansökt om förnyade medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att kunna fortsätta även under kommande år. Då kommer även verksamheten utökas till fler öppna förskolor på familjecentralerna.

– Alla tjänar på att föräldrarna lär sig svenska, säger Kristina Tegelman och barnen kan sedan få bättre stöd och hjälp under sin skolgång av sina föräldrar. Även de små barnen får en första kontakt med det svenska språket genom projektet då personalen på öppna förskolan tar hand om dem medan mammorna får sin undervisning, avslutar hon.

Information, ikon

Fakta Språka tillsammans

Språka tillsammans riktar sig främst till föräldralediga mammor med barn i åldern 0–till dess att barnet börjar skolan, men även pappor är välkomna. Verksamheten är helt kostnadsfri och deltagarna väljer själv vid vilka tillfällen de deltar.

Språka tillsammans erbjuds på öppna förskolan Kristineberg och öppna förskolan Norrby.

Två personer som läser ur en bok

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-03] Föräldralediga mammor tränar svenska på Språka tillsammans

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol