Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt mycket goda resultat för Borås Stads gymnasieskolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Resultatet för läsåret 2020/2021 visar att eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når fortsatt mycket goda resultat trots de utmaningar som pandemin fört med sig.

Andelen elever som i år når en gymnasieexamen i Borås Stads gymnasieskolor ligger på 91,8 procent, vilket vid en jämförelse är nästintill samma resultat som föregående år (92 procent). Den genomsnittliga betygspoängen ligger på 14, 6 – en höjning från förra årets betygspoäng på 14,4. Andelen elever med minst E i samtliga ämnen ligger på 75,8 procent, vilket även det är en höjning från förra årets 71 procent. Även gymnasiesärskolan har fortsatt stabila och höga resultat. 96 procent av eleverna gick ut med slutbetyg i samtliga ämnen.

– Det är mycket glädjande att se så goda resultat! Förvaltningens medarbetare och elever har verkligen gjort en storartad och imponerande insats som har fortsatt att prestera på en så hög nivå under ett år som har inneburit så många utmaningar, säger Andreas Cerny (L), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

Under pandemin har skolorna arbetat intensivt med att ge olika former av stöd till eleverna, exempelvis genom lovskola, möjlighet till prövningar och digitalt stöd från elevhälsans personal. Skolorna har också haft möjligheten att utnyttja undantaget som möjliggjort att ta in elever som blivit särskilt lidande av distansundervisning till skolans lokaler för undervisning på plats.

– Det här har varit ett läsår med enorma omställningar för både medarbetare och elever, där stora delar av undervisningen har bedrivits på distans. Vi ser att resultaten ligger högre än vid de uppföljningar som har gjorts under våren och det visar på stor kreativitet hos våra medarbetare. De har gjort ett fantastiskt jobb med att hjälpa eleverna nå målen, säger Christer Samuelsson, chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Elev framför en dator
Information, ikon

Mer om

  • Länka till sidor som är relevant för informationen i nyheten
  • Läggs i en punktlist

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-23] Fortsatt mycket goda resultat för Borås Stads gymnasieskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol