Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Interreligiöst råd – en arena för dialog över religionsgränserna

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

På måndagskvällen möttes Borås interreligiösa råd för första gången. Ett fyrtiotal deltagare, bland dem representanter från olika trossamfund och församlingar, var på plats för att gemensamt hitta formerna för de framtida mötena över religionsgränserna.

– Vi är glada över uppslutningen och den positiva ton som var på mötet, säger Per-Olof Höög (S), Kommunfullmäktiges ordförande som inledde mötet och hälsade alla välkomna.

Syftet med rådet är att bidra till ökad förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över religionsgränserna. Rådet ska också kunna bidra till ett fungerande samarbete vid social oro och kris samt sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag.

– Att stödja församlingar och trossamfund i olika samhällsfrågor är ett sätt att bygga starka samhällen, säger Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd.

Stöd från nationell myndighet

På plats fanns även Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, som stödjer Borås Stad i arbetet med att bilda ett interreligiöst råd. Generaldirektören Åke Göransson talade om trossamfunden som en viktig del av civilsamhället och deras roll att stärka respekt, tolerans och samhällets demokratiska värderingar.

Borås Stad har det övergripande ansvaret för rådet och det ska organiseras i form av regelbundna dialogforum dit samfund och församlingar bjuds in. Vad det exakta innehållet kommer att bli ska deltagarna bestämma tillsammans.

– Vi är måna om att skapa en arena för dialog och samråd mellan de religiösa samfunden och mellan samfunden och Borås Stad, säger Eva Andreasson, utvecklingsstrateg och sammankallande till rådet. Vi ser de religiösa samfunden som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen.

Förutom trossamfunden deltog även politiker och tjänstepersoner från några nämnder och förvaltningar i Borås Stad samt representanter från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, sjukhuskyrkan och Polisen.

Avslutningsvis diskuterades frågor som kan lyftas vid rådets kommande möten. Ämnen som föreslogs var bland annat att öka förståelse mellan olika religioner, skapa bättre kontaktvägar och lära känna varandra, lyfta likheter snarare än skillnader och religionsfrihet.

d

Mer om

Handflator som hålls mot varandra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-12] Interreligiöst råd – en arena för dialog över religionsgränserna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol