Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Lägre valdeltagande i Borås i valet 2022

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I valet söndagen den 11 september var det tyvärr färre boråsare än föregående val som valde att gå och rösta. 81 procent av boråsarna röstade i riksdagsvalet. År 2018 var det 86,4 procent. Trenden i Borås liknar trenden i resten av landet, då valdeltagandet gick ned i hela Sverige med cirka 3 procent.

En tabell som visar valdeltagandet i riksdagsvalet i Borås jämfört med genomsnittet för hela landet, från år 2006 till 2022.

– Det är bekymmersamt att kommuninvånare inte använder sin rätt att rösta. Vi ser att valdeltagande sjunker och det är inte bra för demokratin att personer med rösträtt inte använder den för att vara med och påverka i samhället, säger Viktor Åberg, ordförande i Valnämnden.

– Med ett lägre valdeltagande är det än mer betydelsefullt att fortsätta det viktiga arbetet att informera om demokratins värde och vikten av att använda sin demokratiska rättighet att gå och rösta. Samhällsinformation om valet och demokrati måste kommuniceras ut och än viktigare inför EU-valet som historiskt sett haft ett ännu lägre valdeltagande än allmänna valen, tillägger Viktor Åberg.

Projekt för ökat valdeltagande

Borås Stad har haft ett projekt för att öka valdeltagandet inför årets val. Satsningen gjordes i hela kommunen, men med ett särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare samt personer som röstar i Sverige för första gången. Tyvärr gick valdeltagandet ned både i Borås som helhet och i fokusområdena för projektet, det vill säga Hässleholmen, Norrby, Hulta, Sjöbo och Kristineberg.

– Det är såklart inte alls vad vi hoppades på, säger Angelica Karlsson, projektsamordnare. Jag vill inte spekulera i varför det har blivit såhär, men vad vi vet är att trenden ser liknande ut i hela landet. Jag ser fram emot att det ska komma nationella studier på varför valdeltagandet går ner. Vi har gjort allt vi kunnat utifrån förutsättningarna vi hade i år, och jag är fortfarande glad för varje ny person som fick veta genom oss att de ens hade rösträtt och valde att utnyttja den.

En liknande trend med lägre valdeltagande kan ses i många andra delar av landet. Många andra kommuner har precis som Borås haft projekt för att öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande, men trots det har valdeltagandet gått ned. Denna trend går att se i exempelvis Norrköping, Falun, Gävle, Botkyrka, Södertälje, Haparanda och Göteborg, som alla har haft projektsatsningar för valdeltagandet i år.

Lägst och högst valdeltagande i Borås 2022

Bilden
visar statistik över de fem valdistrikt med lägst respektive högst
valdeltagande i Borås 2022. Statistiken visar valdeltagandet i riksdagsvalet. 

Bilden visar statistik över de fem valdistrikt med lägst respektive högst valdeltagande i Borås 2022. Statistiken visar valdeltagandet i riksdagsvalet.

Sjömarken Norra hade i år det högsta valdeltagandet i kommunen. Valdeltagandet var som lägst i flera valdistrikt i området Hässleholmen. Den största nedgången i valdeltagande jämfört med 2018 skedde i området Norrby. Samma tendenser syns även i kommunvalet och regionvalet.

– Resultatet visar att det är viktigt att alltid arbeta med demokratifrågor, inte bara precis i samband med valet. Det behöver ske ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka tilliten och delaktigheten i samhället hos fler människor i staden, säger Ida Grindsiö, utvecklingsledare inom folkhälsa, på Fritids- och folkhälsoförvaltningen som varit delaktiga i projektet.

Information, ikon

Mer om allmänna valen 2022

  • En rapport om projektet för ökat valdeltagande kommer att publiceras på Borås Stads webbplats efter Valnämndens beslut den 6 december 2022.
  • Mer om allmänna valen 2022
En person stoppar ner ett valkuvert i en valurna. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-18] Lägre valdeltagande i Borås i valet 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol