Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu är det klart - Borås får sin superpark

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Under gårdagens sammanträde beslutade en enig Kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. I och med det står det nu klart att Borås får en fem kilometer lång park som ska gå från Gässlösa i söder till Rya Åsar i norr.

- Arbetet som gjorts kräver mod, framtidstro och ett stort engagemang av oss alla. Inte minst stadens förvaltningar och nämnder, fastighetsägare och näringslivet. Fortsättningsvis behövs samarbete för att steg för steg utveckla Borås utifrån stadsbyggnadsprogrammet. Tillsammans ska vi möjliggöra ett grönt, tillgängligt och miljövänligt stråk, likt en park parallellt med Viskan. Detta är också ett bevis på att samverkan ger resultat, det är så här vi behöver arbeta för att komma framåt i stora gemensamma projekt, säger Kerstin Hermansson (C), ansvarigt kommunalråd.

Det var en enig Kommunfullmäktige som på torsdagskvällen klubbade igenom stadsbyggnadsprogrammet och därmed godkände att parken nu kan börja byggas.

- Stadsbyggnadsprogrammet är en produkt av ett brett förankringsarbete, och det är viktigt att vi fortsätter att arbeta så. Det är inte enbart Borås Stads projekt, utan vi måste komma ihåg att parken bara blir verklighet i samarbete mellan kommunen, privata aktörer och kommunala bolag, där kommunen tar ansvar för sin del av parkens förverkligande, säger Annette Carlson (M), ansvarigt kommunalråd i opposition.

Skiss av framtida Viskaholmsbron av stadsarkitekt Richard Mattsson.

Framtidens Viskaholmsbro? Skiss av Richard Mattsson, stadsarkitekt.

En grön tvilling till Viskan

Visionerna om parken har funnits i många år och i Borås översiktsplan från 2018 lyfts betydelsen av gröna och blå strukturer – grönska och vatten. Redan 2002 godkändes stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Viskan där Viskan lyftes fram som Borås blå ryggrad. Det ledde bland annat Sandwalls plats och Viskanpromenaden. Och nu är det alltså dags att utveckla en grön tvilling längs den blå ryggraden.

- Det känns verkligen jätteroligt att vi nu ska få möjlighet att förverkliga idén med parken. Den är så mycket mer än en grön promenad. På sikt tror jag att den kommer kunna bidra med lösningar på både stora och svåra utmaningar. Den binder samman staden vilket kan minska segregation, men också gör att det blir lättare att ta sig fram. Dessutom bidrar den till att vi bättre kommer kunna hantera klimatförändringar och nyttja ekosystemtjänster, säger Jonas Ward, samhällsbyggnadschef.

Startskottet för parken är Borås 400-årsjubileum den 29 juni och planeringen är redan i full gång kring hur man ska kunna gestalta den framtida parken under födelsedagen.

- Det är viktigt att vi kan visa och förklara hur vi tänker oss att vi ska få in parken även i de delar som idag domineras av asfalt och hårdgjorda ytor. När Borås firade 350 år var motorvägen den stora nyheten som man skyltade med. Nu har vi tagit ett modernt omtag och vill istället lyfta fram vår nya gröna motorväg som kommer göra det enklare att ta sig genom staden till fots och på cykel, berättar Jonas Ward.

Arbetet med parken kommer ske i etapper och den kommer växa fram bit för bit. Förhoppningen är att hela parken ska stå färdig om 20 år. Under tiden kommer den som bor i eller besöker Borås hela tiden få nya gröna oaser att njuta av längs med den fem kilometer långa sträckan som nu ska kläs i grön kostym.

- Det här är stadsplanering på ett nytt och modernt sätt där vi börjar med att planera stadens mellanrum mellan husen först, konstaterar Jonas Ward, samhällsbyggnadschef.

Framtidens Hallbergsbro. Skiss av Richard Mattsson, stadsarkitekt.

En visionsskiss av Hallbergsbron i framtiden. Skiss av stadsarkitekt Richard Mattsson.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-19] Nu är det klart - Borås får sin superpark

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol