Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu genomförs en ny trygghetsundersökning

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad genomför en ny trygghetsundersökning. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten i kommunen.

Nu genomför Borås Stad en ny trygghetsundersökning. Den skickas som en enkät via post till cirka 6 000 slumpvis utvalda personer i Borås, i åldrarna 16 till 85 år.

I enkäten får personerna svara på frågor om upplevda problem i sitt bostadsområde, utsatthet för brott samt oron för att utsättas för brott.

– Vi vill få kunskap om hur boråsarna upplever tryggheten i sin boendemiljö och där de vistas. Kunskapen är viktig så att rätt prioriteringar och trygghetsskapande åtgärder kan göras där det behövs som mest i det fortsatta arbetet, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Resultatet jämförs med tidigare mätningar

För att ge en bild av trygghetsutvecklingen över tid, för olika grupper och i olika geografiska områden, kommer resultatet från årets mätning att jämföras med tidigare mätningar. Senast en trygghetsundersökning genomfördes var 2019. Innan dess gjordes en mätning 2017.

Enkäten skickades ut till svarspersonerna under vecka 21 och sista svarsdag är i mitten av juli.

Flygbild över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-25] Nu genomförs en ny trygghetsundersökning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol