Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt medborgarlöfte med fokus på Borås centrum

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad och polisen undertecknar ett nytt medborgarlöfte för 2022-2023. Fokus ligger på att öka tryggheten och minska brottsligheten i Borås centrum.

I dag, den 16 maj, undertecknades ett nytt medborgarlöfte för 2022-2023 i Borås stadshus av kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö. På plats vid undertecknandet var även kommunpoliserna Johanna Sandin och Nadim Ghazale, samt Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef och Alma Rejler, utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Det nya medborgalöftet innehåller flera gemensamma löften om åtgärder för att öka tryggheten i Borås centrum.

– Vi har ett bra samarbete med polisen från Borås Stads sida. Det är viktigt för oss att ha det på alla nivåer och det känns bra att vi nu tillsammans kan lägga fokus på centrum. För när man ser diskussionen bland boråsarna är det viktigt att ta trygghetsfrågorna på stort allvar, säger Ulf Olsson.

Inte minst har pandemin medfört utmaningar:

– Nu när folk kommer till centrum igen kan vi tillsammans med polisen skapa den trygghet vi självklart vill ha.

Mattias Ramsö och Ulf Olsson

Lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö och kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) undertecknar det nya medborgarlöftet för 2022-2023.

Samverkan med flera aktörer

Det nya medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan polisen och Borås Stad och bygger på dialog med boende i centrum och aktörer som till exempel Borås City, Jernhusen, Västtrafik, Nobina, Centrumfastighetsägarna i Borås och Borås TME.

– Tanken är att vi bygger en lägesbild, inte bara utifrån vår organisation, utan även utifrån kommunen och tillsammans med medborgarna. De har varit delaktiga och vi har lyssnat på vad de har att säga vilket känns bra, säger Mattias Ramsö.

Borås Stad och polisen har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är ett komplement till denna och gäller från den 1 juni 2022 till och med den 31 december 2023.

Löften för att öka tryggheten

Medborgarlöftet för 2022-2023 innehåller flera gemensamma löften:

  • Ökad polisnärvaro i centrum (Polis)
  • Ökad polisiär synlighet på krogar och vid vissa utpekade otrygga platser (Polis)
  • Näringsidkare erbjuds informationsträffar om hur brott kan förebyggas. (Polis, Borås Stad, Borås City)
  • Den brottsförebyggande metoden ”Effektiv samordning för trygghet” introduceras i centrum. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
  • Aktivt arbete för att hyra ut lediga lokaler och för ett bredare utbud av etableringar (Centrumfastigheter i Borås)
  • Arbete för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
  • Arbete för ett ökat operativt samarbete mellan samverkansaktörer (Västtrafik, Nobina, Borås Stad, polis, med flera)
Alma Rejler, utvecklingsledare Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef, Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt kommunpoliserna Johanna Sandin och Nadim Ghazale

Alma Rejler, utvecklingsledare Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef, Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt kommunpoliserna Johanna Sandin och Nadim Ghazale var med när det nya medborgarlöftet undertecknades.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-16] Nytt medborgarlöfte med fokus på Borås centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol