Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så minskar vi risker och sårbarhet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

En risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram av Borås Stad. Den gäller för nuvarande mandatperiod, 2019-2022. Nu ökar vi tempot i utbildning och övning för centrala befattningshavare.

En risk- och sårbarhetsanalys är avsedd att identifiera och reducera risker, minska sårbarheter i samhället och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och det vi kallar extraordinära händelser. Sveriges kommuner har i likhet med statliga myndigheter och regioner en skyldighet enligt lag att göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) vart fjärde år.

Borås Stad kommer under våren 2020 att intensifiera arbetet med utbildning och övningar för stabspersonal, tjänsteman i beredskap, andra beslutsfattare och Krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden aktiveras om en extraordinär händelse sker. Det vill säga när något händer som måste hanteras utanför det normala, innebär allvarlig störning eller risk för allvarlig störning, och kräver skyndsamma insatser.

– Ett av våra fokusområden kommer att vara kunskapshöjande insatser genom utbildningar och övningar, säger Borås Stads säkerhetschef Rangbar Mohammad vid CKS, Centrum för kunskap och säkerhet.

– Jag vill passa på att tacka alla dem ute i våra verksamheter som hjälpt till att göra den aktuella risk- och sårbarhetsanalysen. Det är ett viktigt dokument.

Planen är att utbildningarna för stabspersonal och andra beslutsfattare ska ske under första halvåret 2020.

En skylt som det står "Borås" på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-17] Så minskar vi risker och sårbarhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol