Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Risk- och sårbarhetsanalys

Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att samhället inte fungerar som vanligt. I organisationen Borås Stad måste alltid en beredskap finnas så att samhället fortsätter att fungera så bra som möjligt i en kris. Exempelvis måste skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning fungera under kriser.

Enligt lag ska en risk- och sårbarhetsanalys genomföras varje mandatperiod för att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, motstå, och hantera kriser och extraordinära händelser. Följande är en sammanfattning av aktuell risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2023-2026.

Risk- och sårbarhetsanalysför mandatperioden 2023-2026 – en sammanfattning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

En hög med rapporten utspridd.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Risk- och sårbarhetsanalys

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...