Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Risk- och sårbarhetsanalys

Även om vi lever i ett tryggt land kan vi drabbas av kriser och samhällsstörningar som gör att samhället inte fungerar som vanligt. I organisationen Borås Stad måste alltid en beredskap finnas så att samhället fortsätter att fungera så bra som möjligt i en kris. Exempelvis måste skola, räddningstjänst, äldreomsorg och vattenförsörjning fungera under kriser.

Enligt lag ska en risk- och sårbarhetsanalys genomföras varje mandatperiod för att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra förmågan att förebygga, motstå, och hantera kriser och extraordinära händelser. Följande är en sammanfattning av aktuell risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022.

Risk- och sårbarhetsanalysför mandatperioden 2019–2022 – en sammanfattningPDF

Flera exemplar av den tryckt rapporten utspridda över ett bord.

Senast ändrad: 2020-02-14 14.18

Ändrad av:

Dela sidan: Risk- och sårbarhetsanalys

g q n C