Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghetsvandring i centrum gav flera förslag på förbättringar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu har förslagen från trygghetsvandringen i centrum sammanställts. Bättre belysning och nya livbojar är några av förslagen för att öka tryggheten i området.

– Vi tar till oss alla synpunkter och försöker åtgärda så många vi kan. Det är viktigt för oss att folk ska känna sig trygga. Synpunkterna är viktiga här och nu men också för framtiden när vi planerar större projekt så som Viskans Park, säger Kristin Haglund, belysningsingenjör på Tekniska Förvaltningen.

Trygghetsvandring för att utveckla centrum

Den 10 november arrangerade Borås Stad, Borås TME, Borås City, Centrumfastighetsägarna i Borås och polisen en så kallad trygghetsvandring i centrum. På vandringen kunde boende, fastighetsägare och tjänstepersoner tycka till om tryggheten i den offentliga miljön.

Vandringen gick på stråk till och från det nyinvigda posttorget, för att säkerställa en trygg upplevelse av platsen från start. Det har även varit möjligt att lämna in förslag på trygghetsskapande åtgärder digitalt.

Bättre belysning och fler livbojar

Förslagen från deltagarna har sammanställts och nu planeras flera åtgärder som bland annat fler livbojar utmed Viskan, bättre belysning, markbeläggning som minimerar risken att snubbla och klottersanering.

– Med hjälp av synpunkterna kan både Borås Stad och privata aktörer göra en mängd mindre åtgärder som tillsammans gör en stor skillnad för helheltsupplevelsen, så att området känns väl omhändertaget, väl belyst och tryggt, säger Alma Rejler, utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Den 23 november genomfördes även en trygghetsvandring på Hässleholmen och resultaten från denna håller på att sammanställas.

Bakgrund: Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en del av Borås Stads satsning på trygghet i offentlig miljö. Syftet är att skapa en känsla bland boende för sitt område, så att de ska vilja värna och trivas i det.

På en trygghetsvandring går verksamma aktörer och boende tillsammans i ett område och identifierar både trygga och otrygga platser och ger förslag på förbättringar där det behövs.

Centrum valdes ut som en del i en större satsning på tryggheten i området. Sedan juni 2022 finns ett medborgarlöfte där polisen tillsammans med andra aktörer utlovar ett antal trygghetsskapande åtgärder. Tryggheten i centrum är även en viktig faktor för Borås TME, Borås City och Centrumfastighetsägarna i Borås som alla är aktiva i arbetet.

Posttorget snötäckt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Trygghetsvandring i centrum gav flera förslag på förbättringar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol