Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vinnarna av Borås Stadsbyggnadspris 2022 är utsedda

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Femton stycken byggnader och platser tävlade i fem kategorier om Borås Stadsbyggnadspris 2022. Nu har juryn bestående av representanter från näringsliv, politiker och tjänstepersoner från Borås Stad korat vinnarna.

Under onsdagskvällen delades priset ut på Borås Kongress i fem kategorier: Offentliga byggnader, Återbruk/Renovering, Flerbostadshus, Näringsfastigheter och Landskap. Vinnarna har genom sin goda byggnadskonst och arkitektur gjort Borås till en ännu mer attraktiv stad.

Vinnare 2022

Djurparkens entré och gångbro i kategorin Offentlig byggnad

Djärv nytänkande lösning som korsar barriärer och trollar bort topografiska utmaningar. Byggnationen skapar en upplevelse för besökaren genom sin spännande arkitektur.

Västerlånggatans kanal i kategorin Landskap

Ett unikt grepp som lyfter fram vattnet i stadsrummet. Med sin vågade idé utmanas gängse förhållningssätt av vad en stadsgata innebär.

Centiros tillbyggnad i kategorin Näringsfastighet

En tillbyggnad i Miljöbyggnad Guld med interiör i rena, ljusa naturmaterial och ett trapphus atrium som skapar ytor likt landningsplatser för spontana möten genom sina olika ritningar.

Trädgårdsstaden (Kantaten) i kategorin Flerbostadshus

Ett bostadsområde med både tät och luftig karaktär. Rummen mellan byggnadskropparna ramas in vackert samtidigt som de skapar intresse genom sitt icke linjära/parallella förhållningssätt.

Lokstallarna i kategorin Renovering/Återbruk

Ett mycket ambitiöst renoveringsprojekt där det enastående slutresultatet fått mogna fram under en lång tid. Den sista etappen i projektet har nu öppnats upp för att släppa in mängder av ljus i en långsmal, intressant lokal. På ett dynamiskt sätt samspelar där glasets transparens vackert med teglets tyngd och robusthet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-27] Vinnarna av Borås Stadsbyggnadspris 2022 är utsedda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol