Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi vill göra det lättare att bo i Bosnäs

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I Bosnäs finns ett glesbebyggt område med fritidshus från 60/70-talet och ett antal större bostadsfastigheter. Där vill vi nu göra det lättare för dig att bo permanent!

I samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut i området vill vi underlätta för permanent boende. Detta genom att tillåta större byggrätter och en komplettering av 35 nya bostadstomter. Planen syftar också till att stärka friluftslivets intressen och att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse.

– Idag är Bosnäs ett omvandlingsområde. Omkring 85 procent av husen beräknas vara permanentbostäder. Bosnäs ursprung som sommarstugeområde präglar dock fortfarande områdets karaktär, berättar Elena Eckhardt, planarkitekt.

Planområdet är beläget cirka nio kilometer sydväst om Borås, vid Funningevägen och i anslutning till Bosjön. Planområdet omfattar en yta av cirka 130 hektar (1,3 kvadratkilometer).

Information, ikon

Mer om Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Samrådstiden pågår mellan 7 juni och 22 augusti 2021. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer P 2006-2 i ämnesraden.

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.Läs mer om planen och berätta vad du tycker: boras.se/bosnäs

Datum och tid: måndag 14 juni kl. 18.00–20.00
Plats: Teamslänk via boras.se/bosnäs

Under sommaren finns ansvarig planarkitekt tillgänglig för frågor 7 juni-9 juli samt 16-20 augusti. Du kan också boka en tid med planarkitekten på: www.timecenter.se/byggloviboras.

Brevlådor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-08] Vi vill göra det lättare att bo i Bosnäs

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol