Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uppdaterad strategi ska ge företagsklimatet en boost

Artikeln publicerades:

En ny, treårig näringslivsstrategi ska bidra till att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett vitalt och expansivt företagsklimat i kommunen.

– Den nya strategin utgår från många möten med och enkäter från våra företag. Den bygger till stor del på vad företagen tycker är viktigt och vad de förväntar sig av staden, säger Per Florén, näringslivsutvecklare i Borås.

Näringslivsstrategin, som klubbades igenom av kommunfullmäktige i slutet av augusti, består av sju fokusområden för 2022–2025.

  1. Samverkan och dialog: Satsningar görs bland annat på enskilda möten med företag, större samverkansträffar samt workshops, enkäter och nyhetsbrev.
  2. Stimulering och stöd: Olika former av stöd ska hjälpa företag att växa, utveckla sin logistik samt få fart på export och internationalisering.
  3. Branschnätverk och kluster: Arbetet i branschspecifika kluster fortsätter. Dessa kluster bidrar till ett sammansvetsat näringsliv och profilerar samtidigt Borås utåt. Förmodligen startas fler kluster, till exempel ett inom IT.
  4. Kompetensförsörjning: Utbildningar inom staden och samarbeten med högskolan görs för att möta företagens kompetensbehov i dag och i morgon. Stor vikt läggs även vid att kunna attrahera kompetens från andra delar av Sverige och världen.
  5. Attraktiv, levande stad: Fokus är på att säkerställa ett brett utbud av butiker, servicefunktioner, kultur och nöjen och andra ”urbana kvaliteter” som gör Borås till en intressant och pulserande stad.
  6. Processer vid ny- och ometablering: Ny struktur och nya rutiner skapas för att ligga steget före och kunna erbjuda mark och lokaler till dels nya företag som vill etablera sig i kommunen, dels befintliga företag som vuxit ur sina lokaler.
  7. Konkurrenskraftig fysisk handel: Här handlar det om att hitta vägar för att behålla och locka nya butiker till centrala Borås, Knalleland och mer externa lägen för att få till en lönsam och hållbar handel.

Har du önskemål eller idéer om hur företagsklimatet kan utvecklas i Borås?

Mejla dina tankar och förslag till naringslivsenheten@boras.se.

Information, ikon

Mer om Näringslivsstrategin

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-08] Uppdaterad strategi ska ge företagsklimatet en boost

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol