Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås klättrar i SKL-enkät

Artikeln publicerades:

Borås företagare uppskattar i allt högre grad kommunens myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterarde 2 maj.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017, den femte sedan starten 2010.
Många kommuner har ökat sitt så kallade NKI-värde (nöjd-kund-index). Borås tar ett kliv från NKI 66 till 72, vilket är strax över genomsnittet i landet. Det placerar Borås på plats 24 bland 65 kommuner med fler än 40 000 invånare.

I den totala rankingen placerar sig Borås på plats 79 av 169 medverkande kommuner 2017, att jämföras med plats 126 av 145 år 2016. Ett rejält lyft alltså.

Borås är en av de tolv kommuner vars NKI ökat mest på området Bygglov, från 57 till 66.
Ännu bättre ser det ut under Markupplåtelse, där Borås hamnar på en tiondeplats i rankingen, med NKI 76.
På området Serveringstillstånd hamnar Borås på en beskedlig 45:e plats, med NKI 75, vilket också är genomsnittet bland samtliga kommuner.

Vy över Borås

– Det är mycket glädjande siffror, och faktiskt över det mål vi satte upp när vi 2016 skapade en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. De visar också att den positiva dialog vi för med näringslivet ger frukt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

– Det är mycket tillfredsställande att kommunens myndighetsutövning fått ett ökat serviceperspektiv, och att en större förståelse för företagandets villkor präglar arbetet, säger Annette Carlson, Kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Frank Hallberg, ordförande i Företagarna, bekräftar att man uppskattar både dialogen med kommunen och det arbete med förbättringar som görs.
– Från näringslivet är det mycket positivt att Borås Stad tagit de här frågorna på stort allvar. Och vi ser nu att det blir enklare för företagarna att följa de regler som finns, och att servicen och tillgängligheten från kommunens sida blir allt bättre, säger Frank Hallberg.

En nyckel i förbättringsarbetet är de kontinuerliga mätningar som Borås Stad gör var fjärde månad.
– Vi kan genom dem snabbt se förändringar, vilket gör det enklare för de enskilda förvaltningarna att koppla resultaten till verksamheten och de insatser man gör. Det hjälper oss också att samarbeta smidigare i komplexare ärenden, som omfattar flera myndigheter, säger Caroline Carlsson, näringslivskoordinator i Borås Stad.

c

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-03] Borås klättrar i SKL-enkät

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol