Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Insikt - Förbättrat Företagsklimat

För att du som företagare ska få så bra service, rätt kunskap och bra bemötande så vill vi veta vad du tycker om oss. Vi jämför oss även med andra kommuner för att lära av varandra. Detta gör vi bland annat via Insikt, en undersökning som Sveriges kommuner och landsting genomför där vi mäter servicen som vi ger er företagare. Resultatet presenteras både i en årsrapport vart annat år och löpande var fjärde månad.

Vad har vi gjort på övergripande nivå?

2021

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen månadsvis
 • Analysering av resultat och planering för insatser
 • Möten med arbetsgrupp mellan förvaltningar
 • Möten med referensgrupp

2020

 • Löpande insikt - börjat mäta myndighetsutövningen månadsvis under 2020.
 • Möten med arbetsgrupp mellan förvaltningar
 • Möten med referensgrupp

2019

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstepersoner
 • Möten med referensgrupp
 • Projekt Fokus Borås av Västsvenska handelskammaren

2018

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Möten med referensgrupp
 • Näringslivets servicecenter öppnar

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - börjar mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstmän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av workshop

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning

Handlingsplan

Näringslivsavdelningen har tagit fram en handlingsplan Pdf, 276.4 kB. för att förbättra företagsklimatet. Handlingsplanen är framarbetad utifrån vad som uppkom under workshopar.

Service, bemötande och tillgänglighet

 • Förbättra kommunikationen med företagen
 • Utveckla bemötande och service
 • Vidareutveckla arenor för dialog och utvecklande möten mellan företagen och kommunen

Intern samverkan

 • Definiera, utreda och ta ställning till LOTS-funktion
 • Skapa ett servicecenter för företag
 • Att utveckla en gemensam projekt- och processtyrning

 Effektivitet

 • Ta fram tydliga kvalitetsmål internt och garantier gentemot näringslivet
 • Effektivisera och förkorta handläggningstiderna
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Insikt - Förbättrat Företagsklimat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender