Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ängsmark som gynnar pollinerare

Målbilder

Vi sår om gräsytor till ängsmark för att förbättra förutsättningarna för hotade arter och gynna artrikedomen i stort. Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald. En blommande ängsmark är dessutom otroligt vacker och har mindre miljöpåverkan eftersom den inte är lika skötselintensiv. Vi kommer också sätta ut planteringskärl som är flyttbara eftersom vi ska så i områden i förändring. Ett mål är att avståndet mellan anlagda ytor för pollinerare inte ska vara större än 100 m från byggnader.

Kontaktperson

Här lägger vi info om vem vi kan kontakta om innehållet för uppdatering.

Filippa Larsson

Metadata

  • Förvaltning: Tekniska förvaltningen
  • Visionsområde: Omsorg om varandra och miljön
  • Globala mål: 11 Hållbara städer och samhällen, 15 Ekosystem och biologisk mångfald
  • Underkategori: Skydda den biologiska mångfalden, Hållbar plats mellan husen, Grön stadsmiljö
  • Typ av aktivitet: Utvecklingsprojekt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-27] Ängsmark som gynnar pollinerare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol